Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dược TPHCM (Mới Nhất 2021)

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược tphcm hoàn toàn không khác gì với thủ tục ở những tỉnh thành khác trên cả nước. Toàn bộ các thủ tục, điều kiện, hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề dược sẽ được nêu trong nội dung bên dưới đây.

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược tphcm
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược tphcm

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược tphcm

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược tphcm cũng tượng tự với thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược tại bất kỳ tỉnh, thành phố nào trên cả nước, và sẽ diễn ra theo trình tự như sau:

Bước 1: Người đề nghị xin cấp chứng chỉ hành nghề Dược chuẩn bị và gửi hồ sơ về Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi mình đang sinh sống và làm việc.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận bộ hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề dược, Sở Y tế sẽ trả cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 Phục lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP. Ở bước thứ 2 này sẽ có 2 trường hợp có thể xảy ra:

Trường hợp 1: Sau khi thẩm định, bộ hồ sơ đủ điều kiện, không cần phải chỉnh sửa và bổ sung, Sở Y tế sẽ cấp chứng chỉ hành nghề dược trong vòng 20 ngày kể từ ngày được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu không cấp chứng chỉ hành nghề Dược thì phải có văn bản trả lời và nếu rõ lý do gửi cho người xin cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Trường hợp 2: Sau khi thẩm định phát hiện hồ sơ cần sửa đổi hoặc bổ sung, Sở Y tế sẽ có văn bản thông báo yêu cầu người xin cấp chứng chỉ hành nghề dược chỉnh sửa và bổ sung hồ sơ. Thời gian để sửa đổi và bổ sung hồ sơ là 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ sửa đổi và bổ sung, Sở Y tế trả cho người đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề dược Phiếu tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

Nếu hồ sơ sửa đổi, bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu, Sở Y tế gửi văn bản thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược để bổ sung sửa đổi như trên. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ cấp chứng chỉ hành nghề dược cũng theo nội dung phía trên.

Chú ý: Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề dược sẽ không còn giá trị nếu như sau 6 tháng kể từ ngày Sở Y tế ra thông báo sửa đổi, bổ sung mà người đề nghị cấp chứng chỉ không sửa đổi, bổ sung; hoặc sau 12 tháng kể từ lần đầu nộp hồ sơ mà hồ sơ không đáp ứng yêu cầu.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp chứng chỉ hành nghề dược cho người đề nghị cấp, Sở Y tế sẽ công bố và cập nhật thông tin này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị những nội dung như sau:

 • Họ, tên, ngày tháng năm sinh của người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược;
 • Số Chứng chỉ hành nghề dược;
 • Phạm vi hoạt động chuyên môn.
Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề dược
Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề dược

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề dược

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề dược được pháp luật quy định rõ tại Điều 13 Luật Dược 2016. Cụ thể để được cấp chứng chỉ hành nghề dược cần thoả mãn những điều kiện sau:

Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (sau đây gọi chung là văn bằng chuyên môn) được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược bao gồm:

a) Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (sau đây gọi là Bằng dược sỹ);

b) Bằng tốt nghiệp đại học ngành y đa khoa;

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành y học cổ truyền hoặc đại học ngành dược cổ truyền;

d) Bằng tốt nghiệp đại học ngành sinh học;

đ) Bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học;

e) Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược;

g) Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược;

h) Bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành y;

i) Bằng tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền;

k) Văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược;

l) Giấy chứng nhận về lương y, giấy chứng nhận về lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác về y dược cổ truyền được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực.

Việc áp dụng Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quy định tại Điểm l Khoản này do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phù hợp với Điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân ở từng địa phương trong từng thời kỳ.

Có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về dược hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở dược); cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định sau đây:

a) Đối với người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại Khoản 9 Điều 28 của Luật này thì không yêu cầu thời gian thực hành nhưng phải cập nhật kiến thức chuyên môn về dược;

b) Đối với người có trình độ chuyên khoa sau đại học phù hợp với phạm vi hành nghề thì được giảm thời gian thực hành theo quy định của Chính phủ;

c) Đối với người có văn bằng chuyên môn quy định tại Điểm l Khoản 1 Điều 13 của Luật này thì thời gian thực hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề dược do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

Không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động dược theo bản án, quyết định của Tòa án;

b) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Đối với người tự nguyện xin cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi, phải đáp ứng đủ Điều kiện theo quy định tại Điều này.

Tóm tắt nội dung, điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề dược như sau:

 • Có văn bằng chuyên môn phù hợp với công việc và nơi làm việc;
 • Có chứng nhận thời gian thực hành ít nhất 2 năm tại cơ sở dược hợp pháp;
 • Có đủ năng lực pháp lý, không có tiền án tiền sự, không bị truy tố pháp luật, bị kỷ luật, bị cấm hành nghề;
 • Có giấy chứng nhận đảm bảo đủ sức khoẻ để hành nghề;
Bộ hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề dược
Bộ hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề dược

Bộ hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề dược cần có những gì?

Để xin cấp chứng chỉ hành nghề dược thì bộ hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề dược cần bao gồm đầy đủ các loại giấy tờ sau đây:

 • Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo mẫu do Bộ Y tế quy định (Mẫu số 1a/ĐĐN-CC, thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013);
 • Bảo sao có chứng thực văn bằng chuyên môn;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền (Bệnh viện đa khoa từ tuyến huyện trở lên) cấp trong thời hạn 12 tháng;
 • Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở Dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định (Mẫu số 3/GXN, thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013);
 • Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược đối với trường hợp đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược;
 • Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) chứng minh thư nhân dân (CMND) hoặc căn cước công dân (CCCD);
 • 02 ảnh chân dung kích thước 4 cm x 6 cm được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược có thể gửi hồ sơ xin cấp chứng chỉ bằng 2 cách:

 • Đường bưu điện
 • Nộp trực tiếp tại Sở Y tế

Thời gian cấp chứng chỉ hành nghề dược

Sau tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề dược, Sở Y tế sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ.

Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc bị thiếu, người xin cấp chứng chỉ hành nghề sẽ nhận lại hồ sơ để chỉnh sửa hoặc bổ sung trong vòng 3 ngày kể từ ngành nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, chứng chỉ hành nghề dược sẽ được cấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định.

Trên đây, Đào Tạo Liên Tục Gangwhoo đã gửi đến bạn toàn bộ thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược tphcm nói chung và trên cả nước nói chung. Mong rằng những thông tin trên sẽ thực sự hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi.

5/5 - (1 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay