Trung Tâm Đào Tạo Liên Tục – Bệnh Viện Thẩm Mỹ Gangwhoo

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Giới Thiệu Trung Tâm Đào Tạo Liên Tục

Chức năng trung tâm đào tạo liên tục

Trung tâm đào tạo liên tục Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo là đơn vị có chức năng tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, đào tạo liên tục cán bộ y tế của bệnh viện, các đơn vị thuộc mạng lưới của bệnh viện và những đối tượng có nhu cầu theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Y Tế.

Nhiệm vụ trung tâm đào tạo liên tục

Trung tâm đào tạo liên tục bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo có nhiệm vụ:

 • Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình và tài liệu đào tạo liên tục nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế của bệnh viện và các đối tượng có nhu cầu đào tạo
 • Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức các hoạt động, khoá học đào tạo liên tục, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho cán bộ y tế tại bệnh viện, các đơn vị thuộc mạng lưới của bệnh viện và những đối tượng có nhu cầu theo quy định.
 • Phối hợp tư vấn cho các học viên đăng ký các khoá đào tạo liên tục tại bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo
 • Xây dựng kế hoạch và thực hiện quảng bá truyền thông các hoạt động các hoạt động huấn luyện, đào tạo liên tục của Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo.
 • Phối hợp đề xuất ký hợp đồng đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo thực hành với các đơn vị, cá nhân có nhu cầu.
 • Trách nhiệm thẩm định, quản lý chương trình và tài liệu đào tạo liên tục cho cán bộ y tế theo quy định
 • Chịu trách nhiệm giám sát và quản lý quá trình học tập, chất lượng giảng dạy, giám sát công tác huấn luyện, đào tạo liên tục.
 • Tổ chức tuyển sinh và thẩm định cấp chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành các khóa đào tạo liên tục tại bệnh viện theo quy định của pháp luật.
 • Có trách nhiệm triển khai thực hiện các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo với các tổ chức, cá nhân uy tín trong và ngoài nước có đủ điều kiện.
 • Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, đội ngũ giảng viên, học viên và mạng lưới cán bộ, nhân viên phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo liên tục.
 • Phối hợp tổ chức huấn luyện thực hành cho nhân viên y tế theo phân công của cấp có thẩm quyền; tổ chức huấn luyện, đào tạo thực hành với các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe theo quy định của pháp luật.
 • Nghiên cứu, đề xuất cải tiến nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo liên tục tại Bệnh viện.
 • Có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo liên tục được giao theo quy định.

Thông tin liên hệ trung tâm đào tạo liên tục bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo

Mọi thắc mắc xin liên hệ với trung tâm đào tạo liên tục – Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo theo địa chỉ:

 • Địa chỉ: 576-578 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
 • Hotline: 0901 666 879
 • Website: https://daotaolientuc.edu.vn/
 • Email: info@benhvienthammygangwhoo.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.