Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự là gì?

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Một trong những nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mỗi công dân là góp phần bảo vệ Tổ quốc. Để có được lực lượng quân đội mạnh mẽ, việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự là rất cần thiết. Học sinh là những người sẽ trở thành những chiến sĩ tương lai, do đó trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự cũng rất quan trọng và thiết thực.

Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự là gì?
Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự là gì?

Tham gia nghĩa vụ quân sự là gì?

Việc tham gia quân ngũ là nghĩa vụ của mỗi công dân trong một đất nước. Điều này có nghĩa là họ phải gia nhập quân đội để góp phần bảo vệ tổ quốc. Điều này thường được thực hiện bằng cách tham gia các chương trình huấn luyện quân sự bắt buộc.

Tham gia nghĩa vụ quân sự là gì? trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự
Tham gia nghĩa vụ quân sự là gì? trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự

Trong đó họ được huấn luyện để trở thành chiến sĩ và sẵn sàng chiến đấu khi cần. Việc tham gia quân ngũ là một trách nhiệm cao cả của công dân để giữ vững an ninh quốc gia, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới. Việc tham gia quân ngũ cũng có lợi cho sự phát triển của cá nhân, như cải thiện kỹ năng, nâng cao sức khỏe và hình thành nhân cách, trách nhiệm và kỷ luật của người lính.

Xem thêm: Sự cần thiết ban hành luật nghĩa vụ quân sự

Những đối tượng tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật 

Các đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự là những công dân Nam và Nữ trong độ tuổi quy định. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, đối với công dân Nam là từ 18 đến dưới 25 tuổi, còn đối với công dân Nữ là từ 18 đến dưới 27 tuổi. Ngoài ra, các cơ quan nhà nước có liên quan cũng có trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm:

 • Bộ quốc phòng là cơ quan chủ trì trong việc tổ chức và điều hành các hoạt động Quân sự của lực lượng vũ trang
 • Bộ công an là cơ quan chủ trì trong việc tổ chức và điều hành các hoạt động quốc phòng và an ninh trật tự
 • Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ quân sự tại địa phương
 • Các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tôn giáo, dân tộc và các cá nhân khác là những đối tượng thực hiện và hỗ trợ việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự là gì? 

Học sinh là công dân của đất nước, có nghĩa vụ thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Trong đó, có những trách nhiệm cụ thể như sau:

Trước hết: Trách nhiệm học tập và rèn luyện theo chương trình do nhà trường tổ chức

 • Phải hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh theo yêu cầu.
 • Phải có thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong việc học tập và rèn luyện, phấn đấu đạt kết quả tốt.
 • Phải áp dụng kiến thức đã học vào việc xây dựng nếp sống văn minh tuân thủ các quy định trong luật nghĩa vụ quân sự.

Tiếp theo: Trách nhiệm tuân thủ những quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự

Mọi công dân nam đủ 17 tuổi trong năm điều thuộc tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự. Vào tháng 4 hàng năm theo lệnh gọi của ban chỉ huy quân sự cấp huyện.

Đăng ký nghĩa vụ quân sự có những ý nghĩa sau:

 • Đăng ký nghĩa vụ quân sự để cơ quan chức năng có thông tin về bản thân, gia đình học sinh. Giúp cho việc gọi nhập ngũ tuyển chọn chính xác.
 • Thực hiện luật nghĩa vụ quân sự đảm bảo công bằng xã hội.
 • Học sinh phải đăng ký kê khai chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn.
Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự là gì? 
Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự là gì?

Sau cùng: Trách nhiệm đi kiểm tra và khám sức khỏe

Trong công tác kiểm tra và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bên cạnh trách nhiệm chuẩn bị của cơ quan chức năng thì học sinh có trách nhiệm:

 • Đi kiểm tra sức khỏe theo giấy gọi của ban chỉ huy quân sự cấp huyện.
 • Đi đúng địa điểm và thời gian theo giấy gọi.
 • Khi kiểm tra hoặc khám sức khoẻ, phải tuân theo các nguyên tắc thủ tục ở phòng khám.

Cuối cùng: Trách nhiệm chấp hành lệnh gọi nhập ngũ

Công dân được gọi nhập ngũ phải tuân thủ lệnh gọi:

 •  Phải có mặt đúng địa điểm và thời gian ghi trong lệnh gọi nhập ngũ.
 • Công dân không thể có mặt đúng thời gian phải có giấy chứng nhận của uỷ ban nhân dân.
 • Công dân không tuân thủ lệnh gọi nhập ngũ bị xử lý theo luật nghĩa vụ quân sự.

Xem thêm: Tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của toàn dân

Bác Hồ đã nói rằng Quân đội là “trường học lớn” để thanh niên rèn luyện, trưởng thành. Được nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc là vinh dự, tự hào của mỗi công dân. Quân ngũ có đặc tính thống nhất, kỷ luật, tinh thần tập thể và tình đồng chí, giúp thanh niên hoàn thiện nhân cách, phát triển toàn diện. Điều này có ích cho thanh niên trong và sau quân ngũ.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là đóng góp sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của Đảng và dân tộc, noi theo tấm gương “Bộ đội Cụ Hồ”. Mỗi thanh niên khi nhập ngũ vừa là vinh dự, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm với đất nước. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của toàn dân - trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự
Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của toàn dân – trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự

Khi tham gia nghĩa vụ quân sự, Hạ sĩ quan, binh sĩ có các nghĩa vụ: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, Đảng và Nhà nước; Chiến đấu, hy sinh bảo vệ Tổ quốc; hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện nghĩa vụ quốc tế; bảo vệ Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội nhân dân; nghiệp vụ; rèn luyện tính tổ chức, ý thức kỷ luật và thể lực; nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu. Học tập chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật.

Mỗi công dân Việt Nam có nghĩa vụ với đất nước và cách mạng. Được hưởng thành quả của thế hệ đi trước đã hy sinh xây dựng, mỗi thanh niên sẵn sàng nhập ngũ là thể hiện lòng biết ơn và nghĩa vụ cao cả. Ở quân ngũ, thanh niên được học tập những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; được tiếp thu những kiến thức hữu ích cho bản thân.

Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của toàn dân - trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự
Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của toàn dân – trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự

Từ đó, có lập trường chính trị vững vàng và thông tin tuyên truyền cho mọi người để cùng bảo vệ Tổ quốc. Được rèn luyện ở quân ngũ giúp thanh niên rắn rỏi, trưởng thành hơn. Quân ngũ còn giáo dục cho tuổi trẻ sự tự giác, khuôn phép, ý thức và biết quan tâm, sẻ chia với mọi người.

Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự là một vấn đề quan trọng và thiết thực, liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân của mỗi người. Qua bài viết này, chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn những kiến thức cần thiết và hữu ích về luật nghĩa vụ quân sự và cách thức thực hiện nó. Theo dõi Đào tạo liên tục để cập nhật những thông tin về nghĩa vụ quan sự mới nhất bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay