Thông báo tuyển sinh tháng 03/2022, Lớp: “Tiếp cận và xử trí 4 tình huống hồi sức cấp cứu nội khoa thường gặp”

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo – Số 12/2021/TB-BVGW-ĐT – Thông báo tuyển sinh Lớp: “Tiếp cận và xử trí 4 tình huống hồi sức cấp cứu nội khoa thường gặp”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *