Tài Liệu Đào Tạo Liên Tục: Quản Lý Đào Tạo Liên Tục Tại Bệnh Viện – Bộ Y Tế 2014

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Tài liệu đào tạo liên tục đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đào tạo liên tục cán bộ y tế tại bệnh viện và các cơ sở y tế. Mỗi một khoá đào tạo liên tục đều cần có tài liệu đào tạo liên tục phù hợp.

Các quy định về tài liệu đào tạo liên tục được nêu rõ trong bộ Tài liệu đào tạo Quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện do Bộ Y Tế ban hành năm 2014. Nội dung ban dưới sẽ tóm lược nội dung của bộ tài liệu đào tạo liên tục này.

Tài liệu đào tạo liên tục
Tài liệu đào tạo liên tục tại bệnh viện

Sơ lược về đào tạo liên tục

Khái niệm về hoạt động Đào Tạo Liên Tục đã được Bộ Y Tế định nghĩa cụ thể tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn đào tạo liên tục cán bộ y tế, như sau:

Đào tạo liên tục là các khóa đào tạo ngắn hạn, bao gồm: đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức y khoa liên tục (Continuing Medical Education – CME); phát triển nghề nghiệp liên tục (Continuing Professional Development – CPD); đào tạo chuyển giao kỹ thuật; đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác cho cán bộ y tế mà không thuộc hệ thống văn bằng giáo dục quốc dân.

Nội dung Tài liệu đào tạo Quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện

Nội dung tài liệu đào tạo quản lý đào tạo liệu tục tại bệnh viện được chia thành 6 bài và phần Phụ lục. Bao gồm:

Nội dung chính tài liệu đào tạo liên tục bao gồm:

Bài 1: Công tác quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện

Khái quát về đào tạo liên tục y khoa trên thế giới
 • Sơ lược về công tác đào tạo y khoa liên tục
 • Tổ chức công tác đào tạo liên tục
 • Tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo chất lượng đào tạo liên tục
Luật khám bệnh, chữa bệnh với công tác đào tạo liên tục
 • Đào tạo y khoa là đào tạo đặc biệt
 • Các điều luật liên quan đến công tác đào tạo liên tục
 • Các điều luật liên quan đến thực hành nghề nghiệp
 • Các điều luật liên quan đến tổ chức, quản lý đào tạo nghề nghiệp
Quy định của Bộ Y tế về đào tạo liên tục
 • Khái quát về thông tư 22/2013.
 • Một số nội dung cơ bản của thông tư số 22/2013

Bài 2: Kế hoạch đào tạo liên tục tại bệnh viện

Sự cần thiết của kế hoạch đào tạo liên tục
Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục ở bệnh viện
 • Kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm
 • Kế hoạch đào tạo liên tục hàng năm
Nội dung của kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm
 • Yêu cầu cho một bản kế hoạch tốt
 • Các nội dung của bản kế hoạch đào tạo liên tục
Nội dung hoạt động về đào tạo liên tục trong 1 năm
Thực hiện kế hoạch đào tạo liên tục
 • Thảo luận để thống nhất bản kế hoạch
 • Thông báo về kế hoạch nhân lực
 • Giám sát thực hiện công tác đào tạo liên tục
 • Cập nhật kế hoạch hàng năm
 • Kế hoạch triển khai một khóa học
Kế hoach đào tạo cán bộ công chức, viên chức
 • Đào tạo công chức, viên chức ở Bộ Y tế
 • Đào tạo công chức, viên chức ở địa phương

Bài 3: Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo liên tục tại bệnh viện

Các bước lập kế hoạch cho một khóa đào tạo liên tục
 • Xác định chủ đề đào tạo/tiêu đề khoá học
 • Lựa chọn học viên
 • Xác định mục đích và mục tiêu khoá đào tạo
 • Chọn lựa nội dung khoá đào tạo
 • Chọn lựa phương pháp đào tạo
 • Chọn địa điểm và thời gian tổ chức khoá đào tạo
 • Chọn lựa phương pháp đánh giá
 • Chọn lựa giảng viên
 • Dự toán kinh phí và tìm nguồn tài trợ
 • Xác định phương pháp giám sát sau đào tạo
Phát triển chương trình, thời khoá biểu và thử nghiệm chương trình
 • Các cấu phần của chương trình
 • Một thí dụ về chương trình của một khoá đào tạo liên tục
Các bước triển khai một khoá đào tạo liên tục tại bệnh viện
 • Chuẩn bị nguồn lực
 • Tiến hành khoá đào tạo

Bài 4: Quản lý chương trình, tài liệu đào tạo liên tục

Chương trình đào tạo liên tục
 • Mở đầu
 • Xây dựng chương trình đào tạo liên tục
 • Yêu cầu của chương trình đào tạo liên tục
 • Quy trình xây dựng chương trình như sau
 • Nội dung của chương trình đào tạo liên tục y tế
 • Các nội dung của việc quan lý chương trình đào tạo liên tục
Tài liệu đào tạo liên tục
 • Biên soạn mới tài liệu
 • Sách cho giảng viên
 • Sử dụng tài liệu đã có sẵn
 • Quản lý tài liệu dạy học trong đào tạo liên tục
Thẩm định, phê duyệt chương trình và tài liệu đào tạo liên tục.
 • Một số quy định chung
 • Quy trình thẩm định chương trình và tài liệu đào tạo liên tục

Bài 5: Đánh giá và giám sát đào tạo liên tục

Đánh giá đào tạo liên tục
 • Đánh giá kết quả học tập của học viên trong khóa đào tạo liên tục
 • Đánh giá đào tạo liên tục của bệnh viện
Giám sát đào tạo liên tục
 • Khái niệm
 • Mục đích của giám sát
 • Phân biệt hoạt động giám sát với kiểm tra, theo dõi, thanh tra
 • Phương pháp, hình thức, phương thức giám sát
 • Giám sát viên
 • Phạm vi và nội dung giám sát đào tạo
 • Quy trình giám sát
 • Xây dựng công cụ giám sát
 • Lập kế hoạch giám sát
 • Viết báo cáo kết quả giám sát

Bài 6: Quản lý, lưu trữ hồ sơ đào tạo liên tục

Đại cương về quản lý hồ sơ đào tạo liên tục tại bệnh viện
 • Khái niệm
 • Tầm quan trọng của việc lưu giữ, bảo quản:
 • Trách nhiệm quản lý hồ sơ
 • Phân loại hồ sơ
 • Thời hạn bảo quản hồ sơ
 • Ban giao, tiêu hủy hồ sơ
Danh mục hồ sơ quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viên
 • Hồ sơ pháp lý
 • Hồ sơ đề nghị cấp mã số đào tạo liên tục gồm
 • Hồ sơ quản lý lớp học gồm
 • Hồ sơ về quản lý chất lượng đào tạo
 • Hồ sơ về quản lý tài chính
Yêu cầu về quản lý hồ sơ đào tạo liên tục tại bệnh viện
 • Thu thập tài liệu, văn bản
 • Phân loại văn bản
 • Lập các file lưu trữ
 • Rút hồ sơ, cho “mượn” tài liệu
 • Bàn giao, tiêu hủy hồ sơ
 • Xây dựng các quy trình thực hiện quản lý hồ sơ
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ đào tạo liên tục
 • Những công việc có thể tin học hóa
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL)
Hướng dẫn về bài tập ứng dụng

Phần Phụ lục bao gồm:

 • Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ Y tế
 • Quyết định 492/QĐ-BYT ngày 17/2/2012 của Bộ Y tế
 • Quyết định 493/QĐ-BYT ngày 17/2/2012 của Bộ Y tế
 • Công văn số 1853/BYT-K2ĐT ngày 7/4/2009, Bộ Y tế
 • Công văn số 2585/BYT-K2ĐT ngày 27/4/2010, Bộ Y tế
 • Công văn số BYT/K2ĐT ngày năm 2012, Bộ Y tế (GVLS)
 • Thông tư 139/TT-BTC ngày 21/9/2010, Bộ Tài chính
 • Thông tư 123/TT-BTC ngày 17/6/2009 , Bộ Tài chính

Tải đầy đủ Tài liệu đào tạo Quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện: Tại Đây

Trên đây đã trình bày tóm lược nội dung trong tài liệu đào tạo quản lý đào tạo liên tục do Bộ Y Tế ban hành năm 2014, trong đó có nội dung nói về việc quản lý chương trình và tài liệu đào tạo liên tục (Bài 4). Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết này.

5/5 - (1 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay