Tài Liệu Đào Tạo Liên Tục An Toàn Người Bệnh 2014 Của Bộ Y Tế

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Những sự cố y khoa không mong muốn xảy ra dấy lên hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn cho người bệnh tại bệnh viện và các cơ sở y tế. Nhằm bảo vệ an toàn cho người bệnh trong khi điều trị, Bộ Y tế quyết định ban hành Tài liệu đào tạo liên tục An toàn người bệnh 2014.

Nội dung tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh bao gồm những gì? Mới bạn đọc cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Tài Liệu Đào Tạo Liên Tục An Toàn Người Bệnh 2014 Của Bộ Y Tế

Sơ lược về tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh 2014 của Bộ Y tế

Quyết định ban hành tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh được ban hành ngày 16/05/2014, căn cứ vào những văn bản pháp lý sau:

 • Quyết định số 4059/QĐ-BYT ngày 22/10/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.
 • Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 về Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.

Tài liệu đào tạo an toàn người bệnh được Bộ Y tế ban hành dựa trên các khuyến cáo và hướng dẫn cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới.

Mục tiêu của tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh là nhằm cung cấp cán bộ y tế tham gia đào tạo liên tục các kiến thức và hiều biết về tần suất sai sót chuyên môn, các sự cố y khoa, các nguyên nhân đồng thời cung cấp các giải pháp để hạn chế sai sót chuyên môn và sự cố y khoa xuống mức thấp nhất có thể tại các cơ sở y tế, bệnh viện.

Bộ tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê làm chủ biên và Thạc sĩ Phạm Đức Mục làm đồng chủ biên.

Nội dung tài liệu đào tạo liên tục về an toàn người bệnh 2014 của Bộ Y tế

Nội dung tóm tắt tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh:

 • Bài 1: Tổng quan về an toàn người bệnh
 • Bài 2: Phòng ngừa sự cố y khoa trong việc xác định người bệnh và cải thiện thông tin trong nhóm chăm sóc
 • Bài 3: Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc
 • Bài 4: Phòng ngừa sự cố y khoa trong phẫu thuật
 • Bài 5: Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
 • Bài 6: Phòng ngừa sự cố y khoa trong chăm sóc và sử dụng trang thiết bị vật tư y tế
 • Phụ lục: Thông tư số 19/2013/TT-BYT về hướng dẫn quản lý chất lượng
Tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh
Tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh

Nội dung cụ thể tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh:

Bài 1: Tổng quan về an toàn người bệnh

Bài 1 Tổng quan về an toàn người bệnh có mục tiêu giúp các học viên tham gia khoá học có khả năng:

 • Giải thích được các thuật ngữ liên quan về an toàn người bệnh
 • Trình bày được tần suất sự cố y khoa và hậu quả
 • Phân loại được các nguyên nhân sự cố y khoa không mong muốn
 • Phân biệt được lỗi cá nhân (lỗi hoạt động) và lỗi hệ thống (các yếu tố nguy cơ tiềm tàng).
 • Trình bày được các giải pháp bảo đảm an toàn người bệnh

Bài 2: Phòng ngừa sự cố y khoa trong việc xác định người bệnh và cải thiện thông tin trong nhóm chăm sóc

Bài thứ 2 trong tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh là: Phòng ngừa sự cố y khoa trong việc xác định người bệnh và cải thiện thông tin trong nhóm chăm sóc. Bài học giúp cho các học viên:

 • Nắm được các nguyên tắc để xác định đúng người bệnh và cải tiến thông tin trong nhóm chăm sóc
 • Áp dụng được các biện pháp để xác định đúng người bệnh và cải tiến thông tin trong nhóm chăm sóc

Bài 3: Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc

Nội dung bài học thứ 3 phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc của bộ tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh 2014 hướng đến mục tiêu giúp học viên tham gia khoá đào tạo liên tục có khả năng:

 • Hiểu được về sai sót trong sử dụng thuốc
 • Đảm bảo đúng các nguyên tắc đề phòng ngừa sai sót, sự cố y khoa trong sử dụng thuốc
 • Có thể áp dụng được các biện pháp để phòng ngừa sai sót, sự cố y khoa trong sử dụng thuốc

Bài 4: Phòng ngừa sự cố y khoa trong phẫu thuật

Mục tiêu của bài 4 phòng ngừa sự cố y khoa trong phẫu thuật trong bộ tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh của Bộ Y tế nhằm giúp học viên có khả năng:

 • Trình bày được khái niệm sai sót, sự cố y khoa trong phẫu thuật và mức độ ảnh hưởng của sự cố y khoa trong phẫu thuật.
 • Mô tả được vai trò của nhân viên y tế trong phòng ngừa sai sót, sự cố y khoa trong phẫu thuật.
 • Thực hiện được các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu sai sót, sự cố trong phẫu thuật.
 • Áp dụng Bảng kiểm an toàn Phẫu thuật của WHO (Tổ chức Y tế thế giới) và hướng dẫn áp dụng.

Bài 5: Tổng quan về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế và giải pháp

Trong Bài thứ 5 với tiêu đề “Tổng quan về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế và giải pháp”, học viên sẽ được trình bày các kiến thức về phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện. Cụ thể như sau:

 • Trình bày được định nghĩa nhiễm khuẩn liên quan tới chăm sóc y tế
 • Phân tích được thực trạng nhiễm khuẩn liên quan tới chăm sóc y tế
 • Trình bày được nguyên nhân nhiễm khuẩn liên quan tới chăm sóc y tế
 • Trình bày được các giải pháp Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn

Bài 6: Phòng ngừa sự cố y khoa trong chăm sóc và sử dụng trang thiết bị vật tư y tế

Bài học cuối cùng trong bộ tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh của Bộ Y tế bàn về những kiến thức phòng ngừa sự cố y khoa trong chăm sóc và sử dụng trang thiết bị vật tư y tế. Mục đích của bài học này là giúp cho học viên sau khi học sẽ có khả năng:

 • Trình bày được các nguyên tắc phòng ngừa sự cố y khoa trong môi trường chăm sóc và trong sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế.
 • Áp dụng được các biện pháp để Phòng ngừa sự cố y khoa trong môi trường chăm sóc và trong sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế

Phần phụ lục:

Phần phụ lục của Tài Liệu Đào Tạo Liên Tục An Toàn Người Bệnh của Bộ Y tế ban hành năm 2014 là nội dung Thông tư 19/2013/TT-BYT về Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại biệnh viện.

Tài Liệu Đào Tạo Liên Tục An Toàn Người Bệnh 2014 Của Bộ Y Tế

Trên đây là giới thiệu sơ lược và tóm tắt nội dung tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh do Bộ Y tế ban hành năm 2014. Để tải nội dung chi tiết của tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh, hãy nhấp vào đường link dưới đây:

Tải Tài Liệu

5/5 - (1 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay