Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Khoa Học Và Đào Tạo Nhiệm Kỳ 2021 – 2025

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN THẨM MỸ GANGWHOO

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

– Căn cứ Giấy phép hoạt động số: 290/BYT – GPHĐ Về việc cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngày 30 tháng 11 năm 2020;

– Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

– Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng tư vấn đổi mới đào tạo và khoa học công nghệ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính nhân sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo nhiệm kỳ 2021 – 2025 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các thành viên có tên sau đây:

1. BSCKI. Phùng Mạnh Cường – Phó Giám đốc bệnh viện – Chủ tịch.

BSCKI. Phùng Mạnh Cường - Phó Giám đốc bệnh viện
BSCKI. Phùng Mạnh Cường – Phó Giám đốc bệnh viện

2. BS. Park Sung Young – Giám đốc cố vấn chuyên môn – Phó Chủ Tịch

BS. Park Sung Young - Giám đốc cố vấn chuyên môn - Phó Chủ Tịch
BS. Park Sung Young – Giám đốc cố vấn chuyên môn – Phó Chủ Tịch

3. GS.TS.BS Phạm Thị Minh Đức – Chủ tịch Hội đồng Trung tâm phát triển nhân lực và hỗ trợ hành nghề y tế – Cố vấn Khoa học và Đào tạo

4. ThS.ĐD Mai Phương Thủy – Phó Giám đốc bệnh viện – Ủy viên thường trực.

Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Khoa Học Và Đào Tạo Nhiệm Kỳ 2021 - 2025
ThS.ĐD Mai Phương Thủy – Phó Giám đốc bệnh viện

5. BSCKII Nguyễn Trọng Thắng – Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định – Ủy viên.

Điều 2. Hội đồng có chức năng, nhiệm vụ tư vấn, tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo về định hướng, giải pháp phát triển chuyên môn kỹ thuật, khoa học công nghệ, đào tạo và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của người bệnh – khách hàng tại bệnh viện giai đoạn 2012 – 2025. Tùy theo chương trình đào tạo cụ thể của từng lĩnh vực thẩm mỹ sẽ thành lập Hội đồng thẩm định phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/bà có tên tại Điều 1 và các Trưởng phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Khoa Học Và Đào Tạo Nhiệm Kỳ 2021 - 2025

Quan tâm: Đào tạo liên tục bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo

Đánh giá bài viết
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay