Quyết định về việc ban hành Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục: “Ứng dụng Laser và ánh sáng trong da liễu”

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Quyết định về việc ban hành Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục: “Ứng dụng Laser và ánh sáng trong da liễu” dành cho Bác sĩ chuyên ngành da liệu, bác sĩ đa khoa có chứng chỉ da liễu với thời gian đào tạo từ 6 tháng trở lên do Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo biên soạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.