Quyết định về việc ban hành Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục “Căng chỉ trong thẩm mỹ”

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo – Số 35/2022/QĐ-BVGW-ĐT ra Quyết định về việc ban hành Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục “Căng chỉ trong thẩm mỹ” dành cho các bác sĩ chuyên khoa da liễu, bác sĩ đa khoa (có chứng chỉ da liễu cơ bản hoặc tương đương, bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt do Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo biên soạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.