Quy Định Về Đào Tạo Liên Tục Cho Cán Bộ Y Tế

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Ngày 28/12/2020, Bộ Y Tế đã ban hành Thông tư 26/2020/TT-BYT đã sửa đổi Thông Tư 22/2013/TT-BYT về hướng dẫn Quy định về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. Cụ thể:

CÁC ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

1. Đào tạo liên là những khóa đào tạo ngắn hạn gồm:

Phát triển nghề nghiệp liên tục (Continuing Professional Development – CPD), quy trình đào tạo bồi dưỡng các kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng, phát triển nghề nghiệp liên tục (Continuing Professional Development – CPD), đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, đào tạo chuyển giao kỹ thuật và những khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ khác cho các cán bộ y tế mà sẽ không thuộc hệ thông văn bằng nào của giáo dục quốc dân.

Những cán bộ y tế làm việc ở trong những cơ sở y tế thì phải có nghĩa vụ tham gia những khóa quy định về đào tạo liên tục nhằm để đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ mà mình đang đảm nhiệm.

2. Thời gian quy định về đào tạo liên tục

Các cán bộ y tế đã cấp chứng chỉ hành nghề và đang thực hiện hành nghề khám chữa bệnh phải có nghĩa vụ tham gia các khoa quy định về đào tạo liên tục tối thiểu là 48 tiết học trong vòng 2 năm liên tiếp. Các cán bộ y tế không thuộc trong trường hợp quy định này phải có nghĩa vụ tham gia các khóa học đào tạo liên tục tối thiểu là 120 tiết học trong vòng 5 năm liên tiếp, trong đó thì mỗi năm tối thiểu phải 12 tiết học.

Quy Định Về Đào Tạo Liên Tục
Quy Định Về Đào Tạo Liên Tục

3. Những hình thức đào tạo liên tục và những nguyên tắc quy đổi (theo như quy định ở điều 6, Thông tư số 22/2013/TT-BYT)

Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn ở trong và ngoài nước theo 2 hình thức thực tập trực tuyến (E-learning) hay hình thức tập trung được cấp chứng chỉ, xác nhận, chứng nhận, thời gian khi tham gia quy định về đào tạo liên tục sẽ được tính theo thực tế của chương trình đào tạo.

Thực hiện các nghiên cứu khoa học: Hướng dẫn luận văn, luận án, viết bài báo khoa học được công bố theo đúng quy định, sẽ được tính tối đa 12 tiết học với người hướng dẫn luận án, thư ký/chủ trì đề tài cấp Nhà nước hay cấp Bộ, 8 tiết học với người hướng dẫn luận văn hay thư ký/chủ trì đề tại cấp cơ sở (được tính tại thời điểm của luận văn được bảo vệ thành công hay đề tài được nghiệm thu).

Hội thảo, tọa đàm khoa học ở trong và ngoài nước, hội nghị về lĩnh vực chuyên môn y tế được xác nhận của đơn vị chủ trì căn cứ vào chương trình hội thảo, tọa đàm, hội nghị: Thời giant ham gia quy định về đào tạo liên tục sẽ được tính cho người chủ trì hay có bài trình bày nhiều nhất 8 tiết học và người tham dư nhiều nhất 4 tiết học cho mỗi hội nghị/tọa đàm/hội thảo.

Biên soạn giáo trình chuyên môn sẽ được tính tối đa không nhiều hơn 8 tiết đối với một tài liệu do người đứng đầu của đơn vị xem xét (tính từ thời điểm xuất bản), các cán bộ y tế không phải giảng viên của cơ sở giáo dục nào tham gia giảng dạy liên quan chuyên môn nghiệp vụ đã được tính đúng với thời gian thực tế.

Việc quy đổi thời gian chương trình đào tạo liên tục quy định tại những khoản 2, 3 và 4 do chính Thủ trưởng cơ sở đào tạo liên tục ban hành theo nguyên tắc căn cứ vào chương trình và thời lượng, nội dung chuyên môn trong quy định về đào tạo liên tục và những quy định hiện hành khác.

Hình thức quy định về đào tạo liên tục tại Khoản 1 phải có chương trình và tài liệu đào tạo được các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định ở Điều 8 Thông tư này.

Quy Định Về Đào Tạo Liên Tục Cho Cán Bộ Y Tế

4. Xác nhận đã tham gia đào tạo liên tục

Theo như quy định tại Thông tư 26/2020/TT-BYT vào ngày 28 tháng 12 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Y Tế sửa đổi và bổ sung một số điều Thông tư 22/2013/TT-BYT vào ngày 09 tháng 08 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Y Tế hướng dẫn đào tạo liên tục cho các cán bộ y tế, với việc xác nhận tham gia theo đúng quy định về đào tạo liên tục được thực hiện bằng 1 trong 2 hình thức sau:

Giấy chứng nhận đào tạo liên tục sẽ được cơ sở đào tạo liên tục cấp cho học viên tham gia khóa đào tạo theo đúng hình thức quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 6 Thông tư 26/2020/TT-BYT vào ngày 28 tháng 12 năm 2020 khi đã đáp ứng được những yêu cầu của khóa học.

chứng chỉ đào tạo liên tục sẽ được cơ sở đào tạo liên tục cấp cho người tham gia khóa đào tạo theo các hình thức quy định ở Khoản 1 Điều 6 của Thông tư 26/2020/TT-BYT vào ngày 28 tháng 12 năm 2020 Bộ Y Tế sửa đổi, được bổ sung một số điều Thông tư 22/2013/TT-BYT vào ngày 09 ngày 08 năm 2013 Bộ Trưởng Bộ Y Tế hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cán bộ y tế khi đã đáp ứng được những yêu cầu của khóa học. Những khóa học đào tạo để cấp chứng chỉ về đào tạo liên tục thì phải có chương trình và tài liệu được xây dựng và thẩm định, được ban hành theo đúng quy định ở Điều 7 Thông tư này.

Theo quy định tại Thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế : Các cơ sở đã được cấp mã đào tạo liên tục (mã A, mã B, mã C) trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng mã đào tạo liên tục để tổ chức đào tạo liên tục. Bệnh viện Phong- Da liễu Trung ương Quy Hòa đã được Bộ Y tế cấp mã đào tạo liên tục B37 lĩnh vực đào tạo là các nội dung chuyên ngành phong và da liễu

Quy Định Về Đào Tạo Liên Tục Cho Cán Bộ Y Tế

 

 

Theo quy định ở Thông tư 26/2020/TT-BYT vào ngày 28 tháng 12 năm 2020 Bộ Trưởng Bộ Y Tế: Những cơ sở đã cấp mã đào tạo liên tục trước thời điểm của Thông tư này có hiệu lực sẽ được tiếp tục sử dụng các mã đào tạo liên tục đấy để tổ chức khóa đào tạo liên tục. Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo đã được Bộ Y Tế cấp mã đào tạo liên tục C01 lĩnh vực đào tạo là những nội dung chuyên ngành thẩm mỹ.

3.5/5 - (2 bình chọn)

One thought on “Quy Định Về Đào Tạo Liên Tục Cho Cán Bộ Y Tế

  1. Minh says:

    1. Đối với bác sỹ được cấp bằng chuyên khoa 1 trong 2 năm liền kề thì có được coi là đã đào tạo liên tục không.
    2. Thời gian tính yêu cầu phải đào tạo liên tục có phải tính từ thời điểm cấp chứng chỉ hành nghề không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay