Phương Pháp Học Tên Thuốc Dễ Nhớ Dành Cho Các Dược Sĩ Trẻ

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Biết được các tên thuốc cơ bản là 1 trong các kỹ năng chưa bao giờ là không cần thiết đối với mọi người ở trong cuộc sống hằng ngày. Do đó, nhiều người đã tìm kiểm phương pháp học tên thuốc trên google hiện nay. Ở trong bài viết này, đào tạo liên tục Gangwhoo sẽ chia sẻ bí quyết cách học tên thuốc dễ nhớ, mời các bạn cùng tham khảo.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TÊN THUỐC CHO CÁC DƯỢC SĨ TRẺ

Những phương pháp học tên thuốc dễ nhớ là điều khá khó khăn khi mở nhà thuốc mà những dược sĩ trẻ rất hay gặp phải. Mong rằng các chia sẻ của Đào tạo liên tục Gangwhoo sễ giúp ích rất nhiều cho các dược sĩ trẻ ở trong việc kê đơn thuốc, tránh các nhầm lẫn đáng tiếc có thể xảy ra.

Phương Pháp Học Tên Thuốc
Phương Pháp Học Tên Thuốc

CÁC SAI LẦM THƯỜNG MẮC PHẢI KHI ĐỌC TÊN THUỐC TÂY

Ngành dược đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, nên có nhiều loại thuốc hơn và có tên tiếng anh được công bố rộng rãi với các tác dụng công dụng mới, tốt cho sức khỏe con người song nó lại gây khó khăn cho người dùng khi khó gọi đúng tên của loại thuốc.

Một vài sai lầm khi đọc tên thuốc được kể đến như: Thêm các cụm từ mới không khớp, khó phát âm so với từ gốc và phát âm câm, thay thế từ tiếng anh có cách phát âm gần giống, đọc sai trọng âm hoặc thậm chí là thay thế tên thuốc hoàn toàn,…

Theo cuốn sách về phương pháp học tên thuốc “Làm thế nào để đọc đúng tên thuốc?”, thì tác giả cho răng không có cách đọc tên thuốc dễ nhớ nào cụ thể vì cách đọc phụ thuộc rất nhiều vào cách phát âm mỗi người. Thế nhưng chỉ cần 1 lần nhầm lẫn nhỏ thôi có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng hoặc thậm chí là gây chết người. Do đó, nhân viên Y tế cần phải kiểm tra thật kỹ càng trước khi kê đơn.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TÊN THUỐC VIẾT VÀ ĐỌC PHỤ ÂM – NGUYÊN ÂM BẰNG TIẾNG VIỆT

Tất cả những tên thuốc Tây đều được viết từ tiếng Latin, vì vậy trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu và phân tích nguyên tắc đọc và viết các phụ âm – nguyên âm trước.

Bảng chữ thứ này sẽ được phân thành 2 loại và gồm 6 nguyên âm a, e, i, o, u, y với 18 phụ âm b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z, có thêm 2 chữ nữa: Phụ âm đôi w và bán nguyên âm j.

1. Các viết và đọc những nguyên âm và bán nguyên âm

 • Những chữ cái a, i ,u sẽ đọc giống với tiếng Việt. Ví dụ: Kalium sẽ đọc là ka-li-um, Acidum sẽ được đọc là a-xi-dum,…
 • Chữ e sẽ đọc thành chữ ê giống trong tiếng Việt. Ví dụ: Dividere sẽ đọc là đi-vi-đê-rê. Bene sẽ đọc là bê-nê,…
 • Chữ o sễ đọc thành chữ ô giống tiếng Việt. Ví dụ: Cito sẽ đọc là xi-tô. Bibo sẽ đọc là bi-bô,…
 • Chữ y sẽ đọc thành uy như tiếng Việt. Ví dụ: Amylum sẽ đọc là a-muy-lum. Pyramidonum sẽ đọc là puy-ra-mi-đô-num,…
 • Chữ j sẽ được như i giống tiếng Việt. Ví dụ: injection sẽ đọc là in-i-ếch-xi-o,….

2. Phương pháp học tên thuốc phụ âm

 • Những phụ âm đọc giống với tiếng Việt như: b, h, k, l, m, n, p, v. Ví dụ: Bibo sẽ đọc là bi-bô. Bonus sẽ đọc là bô-nu-xơ, hora sẽ đọc là hô-ra,…
 • Chữ c đứng trước các chữ a, o, u sẽ đọc như chữ k và đứng trước các chữ e, i, y, ae, oe sẽ đọc như chữ x như tiếng Việt. Ví dụ: Calor sẽ đọc là ca-lô-rờ, cutis sẽ đọc là cu-ti-xờ,…
 • Chữ d sẽ đọc giống chữ đ ở trong tiếng Việt. Ví dụ Da sẽ đọc là đa, Dêcm sẽ đọc là đê-xêm,…
 • Chữ f đọc giống chữ ph như tiếng Việt. Ví dụ: folium thì sẽ đọc là phô-li-um, flos sẽ đọc là phờ-lô-xờ,…
 • Chữ g đọc giống chữ gh như tiếng Việt. Ví dụ: ghutta sẽ đọc là ghút-ta, gelatinum sẽ đọc là ghê-ta-ti-num,…
 • Chữ q sẽ luôn đi kèm chữ u, sẽ đọc đọc như qu giống tiếng Việt. Ví dụ: Aqua sẽ đọc là q-qua. Quantum satis sẽ đọc là quan-tum xa-ti-xờ,…
 • Chữ r thì cũng đọc giống chữ r trong tiếng Việt công thêm phải rung lưỡi. Ví dụ: Rutinum sẽ đọc là ru-ti-um, Recipe sẽ đọc là rê-xi-pê,…
 • Chữ s đọc là x như tiếng Việt, ngoài trừ nó đứng giữ 2 nguyên âm hay đứng giữa 1 nguyên âm, chữ m hoặc n thì đọc giống như d trong tiếng Việt. Ví dụ: Serum sẽ đọc là xê-rum, Rosa sẽ được là rô-da,…
 • Chữ t đọc giống như chữ t ở trong tiếng Việt, trừ khi đứng trước chữ i và kèm theo đó là 1 nguyên âm nữa đọc như chữ x nếu như chữ i, t, nguyên âm còn lại sẽ là 1 trong 3 chữ s, t, x thì vẫn được đọc là t. Ví dụ: Stibium sẽ đọc là xờ-ti-bi-um, stibiPotio sẽ đọc là pô-xi-ô,…
 • Chữ x ở đầu thì đọc như chữ x trong tiếng Việt, xếp sau nguyên âm thì đọc như kd. Ví dụ: Xylenum sẽ đọc là xuy-lê-num, xylenRadix sẽ đọc là ra-đích-xờ,…
 • Chữ z sẽ đọc như d ở tiếng Việt. Ví dụ: Zingiberaceae sẽ đọc là din-ghi-bê-ra-xê-e. Ozone sẽ đọc là o-dô-nê,…

Trên đây là các nội dung của Giảng viên – Đào tạo liên tục Gangwhoo chia sẻ về phương pháp học tên thuốc căn bản tiếng LAtin. Bên cạnh đấy, còn có rất nhiều nguyên âm và phụ âm quan trọng có các bí quyết đọc và viết riêng như sau:

Phương Pháp Học Tên Thuốc
Phương Pháp Học Tên Thuốc

3. Phương pháp học tên thuốc nguyên âm ghép và nguyên âm kép

Nguyên âm kép gồm có 2 nguyên âm đứng ở cạnh nhau và được đọc thành 1 nguyên âm:

 • Ae sẽ đọc giống chữ e trong tiếng Việt. Ví dụ: Aequalis sẽ đọc là e-qu-a-li-xờ. Aether sẽ đọc là e-thê-rờ,…
 • Oe sẽ được như ở trong tiếng Việt. Ví dụ: Foetidus sẽ đọc là phơ-ti-đu-xờ và Lauraceae sẽ đọc là lau-ra-xê-e,…
 • Eu đọc giống như êu tiếng Việt. Ví dụ: Neuter sẽ đọc là nê-u-tê-rờ, Seu sẽ đọc là sê-u,…
 • Những nguyên âm kép ae, oe mà có 2 dấu chấm trên chữ e thì ta phải đọc tách ra riêng từng nguyên âm. Ví dụ: Aer sẽ đọc là a-ê-rờ. Aloe sẽ đọc là a-lô-ê,…

Nguyên âm ghép

Đây là hai nguyên âm đừng liền kề nhau sẽ đọc thành 2 âm với nguyên âm ở đầu đọc ngắn, nguyên âm sau sẽ đọc dài. Ví dụ: Opium sẽ đọc là ô-pi-um, Unguentum sẽ đọc là un-gu-ên-tum,…

Phụ âm kép

Đây chính là hai phụ âm đi liền nhau và phụ âm sau sẽ là h đọc như phụ âm tương tự.

Xem thêm: đại học nông lâm

Ví dụ:

 • Ch sẽ đọc kh như tiếng Việt: Ochrea sẽ đọc là ô-khờ-rê-a. Cholera sẽ đọc là khô-lê-ra,…
 • Ph sẽ đọc nhu ph trong tiếng Việt: Camphora sẽ đọc là cam-phô-ra và phiala sẽ đọc là phi-a-la,…
 • Rh sẽ được như phụ âm r theo tiếng Việt. Rheum sẽ đọc là rê-um và Rhizoma sẽ đọc là ri-dô-ma,…
 • Th sẽ đọc giống phụ âm th theo tiếng Việt: Anthera sẽ đọc là an-thê-ra và Aetheroleum sẽ đọc là e-thê-rô-lê-um,…

4. Phụ âm ghép

Phụ âm ghép gồm hai phụ âm đi liền với nhau, phụ âm đầu sẽ đọc nhẹ và lướt nhanh để sang phụ âm sau. Ví dụ: Bromum sẽ đọc là bờ-rô-mum. Natrium sẽ đọc là na-tờ ri-um. Drupa sẽ đọc là đờ-ru-pa,…

5. Phụ âm đôi

Phụ âm đôi sẽ gồm có hai phụ âm giống nhau sẽ đi liền nhau, đọc 1 phụ âm cho âm tiết trước, 1 phụ âm cho âm tiết sau. Ví dụ: Gramma sẽ đọc là gờ-ram-ma, gutta sẽ đọc là ghut-ta, ferrum sẽ đọc là pheerr-rum,…

Hơn thế nữa, chữ W không có ở bảng chữ cái Latin, nên sẽ đọc là v khi đứng trước nguyên âm hay từ có nguồn gốc trong tiếng Đức, đọc à u khi được đứng trước phụ âm hay nếu như biết rõ được xuất xứ tiếng Anh. Ví dụ: Fowler sẽ đọc là phô-u-lê-rờ. FowlerRawolfla sẽ đọc là rau-vô-lơ-phi-a,…

Phương Pháp Học Tên Thuốc
Phương Pháp Học Tên Thuốc

Trên đây là các phương pháp học tên thuốc nhanh dành cho các bạn đang học hoặc đang làm nghề y dược. Mong rằng ở bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc và học tập. Chúc các bạn vận dụng thành công!

5/5 - (1 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay