Cập nhật chính xác nhất HUFLIT điểm chuẩn năm 2023

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

HUFLIT điểm chuẩn đã được công bố theo 2 phương thức xét kết quả học bạ THPT và phương thức xét kết quả thi ĐGNL 2023 của ĐHQG TP.HCM đợt một cho các ngành đào tạo bậc Đại học hệ chính quy của Trường. Đây là thông tin quan trọng cho các thí sinh đăng ký dự thi tại trường này.

HUFLIT điểm chuẩn công bố đợt 1 năm 2023

Điểm chuẩn trúng tuyển sớm tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT) được công bố theo 3 phương thức. Đối với 2 phương thức xét điểm học bạ THPT, điểm số dao động từ 18 đến 25.25. Đối với phương thức xét kết quả thi ĐGNL 2023 của ĐHQG TP.HCM, có điểm số chung là 550.

HUFLIT điểm chuẩn công bố đợt 1 năm 2023
HUFLIT điểm chuẩn công bố đợt 1 năm 2023

Ngành được yêu thích nhất tại HUFLIT – Ngôn ngữ Anh lần lượt có điểm chuẩn là: 25.25 với 2 phương thức học bạ: phương thức 2 và phương thức 3 (đã nhân đôi hệ số tiếng Anh); 550 điểm là điểm trúng tuyển có điều kiện áp dụng cho phương thức ĐGNL của ĐHQG TP.HCM 2023.

Các ngành mới có mức điểm chuẩn hấp dẫn, thông tin chi tiết như sau:

Điểm chuẩn phương thức xét học bạ (phương thức 2+ Phương thức 1) đợt 1
STT Tên Ngành Mã Ngành Mã Tổ Hợp Điểm trúng tuyển
1 NGÔN NGỮ ANH (*) 7220201 A01 D01 D14 D15 25,25
2 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 7220204 A01 D01 D04 D14 19,5
3 ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 7310608 D01 D06 D14 D15 18,5
4 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7480201 A00 A01 D01 D07 19
5 LUẬT KINH TẾ 7380107 A01 D01 D15 D66 18
6 LUẬT 7380101 COO D01 D15 D66 18
7 QUẢN TRỊ KINH DOANH (*) 7340101 A01 D01 D07 D11 25,25
8 KINH DOANH QUỐC TẾ (*) 7340120 A01 D01 D07 D11 25,25
9 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (*) 7810103 A01 D01 D14 D15 24,5
10 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (*) 7810201 A01 D01 D14 D15 24,5
11 QUAN HỆ QUỐC TẾ (*) 7310206 A01 D01 D14 D15 25
12 TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 7340201 A01 D01 D07 D11 18
13 KẾ TOÁN 7340301 A01 D01 D07 D11 18

Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Quốc tế

Phương thức xét kết quả thi ĐGNL 2023 của ĐHQG TP.HCM đợt 1
STT Tên Ngành Mã Ngành Điểm trúng tuyển
1 NGÔN NGỮ ANH 7220201 550
2 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 7220204 550
3 ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 7310608 550
4 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7480201 550
5 LUẬT KINH TẾ 7380107 550
6 LUẬT 7380101 550
7 QUẢN TRỊ KINH DOANH 7340101 550
8 KINH DOANH QUỐC TẾ 7340120 550
9 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 7810103 550
10 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 7810201 550
11 QUAN HỆ QUỐC TẾ 7310206 550
12 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 7320108 550

HUFLIT điểm chuẩn công bố đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT) đã công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển sớm theo 3 phương thức đợt 2 cho 18 ngành đào tạo bậc Đại học hệ chính quy của Trường vào ngày 04/07/2023.

Đối với 2 phương thức xét điểm học bạ THPT, điểm số dao động từ 18 đến 25.25. Đối với phương thức xét kết quả thi ĐGNL 2023 của ĐHQG TP.HCM, có điểm số chung là 550.

HUFLIT điểm chuẩn công bố đợt 2 năm 2023
HUFLIT điểm chuẩn công bố đợt 2 năm 2023
Điểm chuẩn phương thức xét học bạ (phương thức 2+ Phương thức 1) đợt 2
STT Tên Ngành Mã Ngành Mã Tổ Hợp Điểm trúng tuyển
1 NGÔN NGỮ ANH (*) 7220201 A01 D01 D14 D15 25,25
2 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 7220204 A01 D01 D04 D14 19,5
3 ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 7310608 D01 D06 D14 D15 18,5
4 NGÔN NGỮ HÀN QUỐC 7220210 D01 D10 D14 D15 18,5
5 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7480201 A00 A01 D01 D07 19
6 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 7340122 A00 A01 D01 D07 19
7 LUẬT KINH TẾ 7380107 A01 D01 D15 D66 18
8 LUẬT 7380101 COO D01 D15 D66 18
9 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (*) 7810103 A01 D01 D14 D15 24,5
10 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (*) 7810201 A01 D01 D14 D15 24,5
11 QUAN HỆ QUỐC TẾ (*) 7310206 A01 D01 D14 D15 25
12 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (*) 7320108 A01 D01 D14 D15 25
13 QUẢN TRỊ KINH DOANH (*) 7340101 A01 D01 D07 D11 25
14 KINH DOANH QUỐC TẾ (*) 7340120 A01 D01 D07 D11 25
15 LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (*) 7510605 A01 D01 D07 D11 25
16 TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 7340201 A01 D01 D07 D11 18
17 KẾ TOÁN 7340301 A01 D01 D07 D11 18

Xem thêm: Điểm chuẩn HUTECH

Phương thức xét kết quả thi ĐGNL 2023 của ĐHQG TP.HCM đợt 2
STT Tên Ngành Mã Ngành Điểm trúng tuyển
1 NGÔN NGỮ ANH 7220201 550
2 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 7220204 550
3 ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 7310608 550
4 NGÔN NGỮ HÀN QUỐC 7220210 550
5 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7480201 550
6 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 7340122 550
7 LUẬT KINH TẾ 7380107 550
8 LUẬT 7380101 550
9 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 7810103 550
10 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 7810201 550
11 QUAN HỆ QUỐC TẾ 7310206 550
12 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 7320108 550
13 QUẢN TRỊ KINH DOANH 7340101 550
14 KINH DOANH QUỐC TẾ 7340120 550
15 LOGICTIS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 7510605 550
16 TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 7340201 550
17 KẾ TOÁN 7340301 550
18 KIỂM TOÁN 7340302 550

HUFLIT điểm chuẩn công bố đợt 3 năm 2023

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT) đã công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển sớm đợt 3 theo 2 phương thức xét kết quả học bạ THPT đối với 18 ngành đào tạo bậc Đại học hệ chính quy của Trường vào ngày 04/08/2023.

Đối với 2 phương thức xét tuyển học bạ THPT, điểm chuẩn dao động từ 18 đến 25,5. Ngành ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn là 25,5 điểm (đã nhân đôi hệ số tiếng Anh), ngôn ngữ Trung Quốc có điểm chuẩn là 19,75 điểm, Công nghệ thông tin có điểm chuẩn là 19 điểm.

Điểm chuẩn phương thức xét học bạ (phương thức 2+ Phương thức 1) đợt 3
STT Tên Ngành Mã Ngành Mã Tổ Hợp Điểm trúng tuyển
1 NGÔN NGỮ ANH 7220201 A01 D01 D14 D15 25,5
2 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 7220202 A01 D01 D14 D15 25,5
3 ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 7220204 A01 D01 D04 D14 19,75
4 NGÔN NGỮ HÀN QUỐC 7220210 D01 D10 D14 D15 18,75
5 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7480201 A00 A01 D01 D07 19
6 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 7340122 A00 A01 D01 D07 19
7 LUẬT KINH TẾ 7380107 A01 D01 D15 D66 18,25
8 LUẬT 7380101 COO D01 D15 D66 18,25
9 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 7810103 A01 D01 D14 D15 24,5
10 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 7810201 A01 D01 D14 D15 24,5
11 QUAN HỆ QUỐC TẾ (*) 7310206 A01 D01 D14 D15 25,25
12 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (*) 7320108 A01 D01 D14 D15 25,25
13 QUẢN TRỊ KINH DOANH (*) 7340101 A01 D01 D07 D11 25,25
14 KINH DOANH QUỐC TẾ (*) 7340120 A01 D01 D07 D11 25,25
15 LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (*) 7510605 A01 D01 D07 D11 25,25
16 TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 7340201 A01 D01 D07 D11 18,25
17 KẾ TOÁN 7340301 A01 D01 D07 D11 18,25
18 KIỂM TOÁN 7340302 A01 D01 D07 D11 18

Quy trình đăng ký xét tuyển theo các phương thức của trường HUFLIT 

Để đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM, thí sinh có thể chọn một trong ba phương thức: xét tuyển bằng kết quả thi THPT, xét tuyển bằng kết quả học bạ, hoặc xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực. Quy trình đăng ký xét tuyển cho mỗi phương thức như sau:

Xét tuyển bằng kết quả thi THPT

Thí sinh đăng ký theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm của Bộ GD&ĐT. Sau khi tham dự kỳ thi, thí sinh tra cứu kết quả thi theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Thí sinh đăng ký xét tuyển tại trang web [tuyensinh.huflit.edu.vn] và tra cứu điểm chuẩn và kết quả xét tuyển tại trang web này. Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học tại trang web [nhaphoc.huflit.edu.vn].

Quy trình đăng ký xét tuyển theo các phương thức của trường HUFLIT  - HUFLIT điểm chuẩn
Quy trình đăng ký xét tuyển theo các phương thức của trường HUFLIT – HUFLIT điểm chuẩn

Xét tuyển bằng kết quả học bạ

Thí sinh chuẩn bị hồ sơ xét tuyển gồm học bạ và giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên (nếu có). Thí sinh đăng ký xét tuyển tại trang web [tuyensinh.huflit.edu.vn] và tra cứu điểm chuẩn và kết quả xét tuyển tại trang web này. Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học tại trang web [nhaphoc.huflit.edu.vn].

Xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực

Thí sinh đăng ký và nhận kết quả thi tại trang web [thinangluc.vnuhcm.edu.vn] (theo thời gian công bố của ĐHQG TP.HCM). Thí sinh tra cứu điểm chuẩn tại trang web [huflit.edu.vn]. Thí sinh đăng ký xét tuyển tại trang web [tuyensinh.huflit.edu.vn] và tra cứu kết quả xét tuyển tại trang web này. Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học tại trang web [nhaphoc.huflit.edu.vn].

Xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực - HUFLIT điểm chuẩn
Xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực – HUFLIT điểm chuẩn

Đại học HUFLIT là một trong những trường đại học uy tín và chất lượng trong lĩnh vực ngoại ngữ, tin học và kinh tế. Để trở thành sinh viên của trường, các bạn cần phải có một mức điểm đầu vào cao và phù hợp với ngành mình chọn. Đào tạo liên tục đã khảo sát và cung cấp cho bạn các thông tin về HUFLIT điểm chuẩn, để các bạn có thể tham khảo và so sánh với mặt bằng chung của các trường đại học còn lại. Hy vọng rằng, bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm thông tin và định hướng cho quá trình học tập và lựa chọn ngành nghề. Chúc các bạn luôn học tập tốt và đạt được ước mơ của mình.

5/5 - (1 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay