Mẫu Giấy Chứng Nhận Đối Tượng Ưu Tiên Tuyển Sinh Đại Học

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Dưới đây là quy định đối tượng ưu tiên và ưu tiên khu vực ở trong tuyển sinh đại học/Cao đẳng cùng với mẫu giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên để giúp thí sinh tham khảo.

HỒ SƠ ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN THEO ĐỐI TƯỢNG

Giấy chứng nhân đối tượng ưu tiên photocopy có công chứng,

Đối với các thí sinh là dân tộc thiểu số. Để có thể hưởng đối tượng ưu tiên thì phải có:

  • Giấy chứng nhận 1 giấy khai sinh photocopy có công chứng.
  • Hộ khẩu thường thú hay giấy tờ hợp pháp chứng minh thí sinh có hộ khẩu thường trú có thời hạn trên 18 tháng (Tính đến ngày thi đầu tiên Kỳ thi THPT Quốc gia), được xác minh là dân tộc ở khu vực 1 ở trong thời gian học THPT.
  • Đối với các thí sinh thuộc gia đình có công cách mạng hay con của người có công cách mạng. Chuẩn bị 1 bản photocopy giấy chứng nhận của Quyết định trợ cấp. Phụ cấp đối với những người có công của Sở Lao Động và Thương binh xã hội. Thí sinh xuất trình 1 bản chính của những giấy tờ nói trên để nhà trường đối chiếu khi làm thủ tục nhập học.
Giấy Chứng Nhận Đối Tượng Ưu Tiên
Giấy Chứng Nhận Đối Tượng Ưu Tiên

HỒ SƠ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

Danh mục hồ sơ chứng minh những đối tượng ưu tiên tuyển sinh

(Trích trong Điều 7 Quy chế tuyển sinh của trình độ đại học theo các Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2020)

ĐỐI TƯỢNG HỒ SƠ MINH CHỨNG
NHÓM ƯU TIÊN 1
Đối tượng 01:

Công dân Việt Nam là người thuộc dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (ở trong thời gian học Trung học phổ thông hay trung cấp) trên 18 tháng ở Khu vực 1 quy định ở điểm c khoản 4 Điều 7 của Quy chế này;

+ Bản sao Hộ khẩu thường trú có công chứng

+ Giấy khai sinh

Đối tượng 02:

Công nhân trực tiếp sản xuất làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đấy đã có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên được công nhận và cấp bằng khen;

+ Được xác nhận của các cơ quan quản lý và Bằng khen của chiến sĩ thi đua
Đối tượng 03:
+ Thương binh, bệnh binh, người được “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”; + Loại giấy chứng nhận là thương binh, bệnh binh hay người được hưởng chính sách giống thương binh .
+ Quân nhân; hạ sĩ quan, sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ ở trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ khoảng 12 tháng trở lên ở Khu vực 1;

+ Quân nhân; hạ sĩ quan, sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ ở trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

+ Có quyết định được cử đi học đối với đối tượng là quân nhân, công an tại ngũ
+ Quân nhân; hạ sĩ quan, sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã được xuất ngũ, đã được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo đúng quy định; + Bản sao của Quyết định xuất ngũ
+ Những đối tượng ưu tiên quy định ở điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 từ ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi của người có công với cách mạng; + Giấy chứng nhận là Người đã hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến đã bị địch bắt tù, đày; Đối tượng hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người đã có công giúp đỡ cách mạng Phòng lao động thương binh xã hội cấp.
– Đối tượng 04:
+ Con liệt sĩ; + Giấy chứng nhận con Liệt sĩ của Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp
+ Con thương binh ; Con bệnh binh; Con người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” bị tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; + Giấy chứng nhận là đối tượng con thương, bệnh binh hay hưởng chính sách như thương binh có tỉ lệ bị mất sức lao động 81% trở lên của Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp.
+ Con của đối tượng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; + Giấy chứng nhận là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên
+ Con của đối tượng Anh hùng lực lượng vũ trang và con của Anh hùng lao động; +Bảng sao có công chứng về danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang hoặc Anh hùng lao động

+ Giấy khai sinh

NHÓM ƯU TIÊN 2
Đối tượng 05:
+ Thanh niên xung phong tập trung được nhà nước cử đi học; + Giấy chứng nhận Thanh niên xung phong tập trung được nhà nước cử đi học
+ Quân nhân; hạ sĩ quan, sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ ở trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ khoảng dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng không Khu vực 1. + Giấy chứng nhận là đối tượng Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ đã được cử đi học .
Đối tượng 06:
+ Là Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số đã có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực quy định thuộc đối tượng 01; + Minh chứng là bằng giấy khai sinh (khác dân tộc Kinh)
+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như con thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; + Giấy xác nhận Phòng Lao động thương binh xã hội là đối tượng con thương, bệnh binh hay hưởng chính sách như thương binh.
+ Con của người hoạt đã động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%; + Giấy xác nhận Phòng Lao động thương binh và xã hội là con người đã hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
+ Con của người đã hoạt động cách mạng và hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. + Giấy xác nhận Phòng Lao động thương binh và xã hội là con của người đã hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến đã bị địch bắt tù, đày.
+ Con của người đã hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế đã có giấy chứng nhận được hưởng các chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công cách mạng; + Huân chương hoặc huy chương Kháng chiến hoặc Chiến thắng vì tham gia nghĩa vụ quốc tế

+ Quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh & Xã hội)

+ Con của người có công giúp đỡ cách mạng; + Giấy xác nhận Phòng Lao động thương binh & xã hội là con của người có công giúp đỡ cách mạng.
Đối tượng 07:
+ Người bị khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng quy định ở Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT đã quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do bởi Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; + Giấy xác nhận bị “Khuyết tật nặng” do bởi Ủy Ban Nhân dân Xã cấp.
+ Người lao động ưu tú thuộc tất cả những thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên đã công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hay huy hiệu Lao động sáng tạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hay Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; + Danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân được công nhận từ cấp tỉnh hoặc Bộ trở lên, bằng hay huy hiệu Lao động sáng tạo Tổng Liên đoàn Lao động hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
+ Giáo viên đã công tác giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào những ngành sư phạm; + Giấy xác nhận đã công tác giảng dạy đủ 3 năm trở lên của Trường mà đang công tác
Giấy Chứng Nhận Đối Tượng Ưu Tiên
Giấy Chứng Nhận Đối Tượng Ưu Tiên

Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc đã có thêm các kiến thức về giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên do Đào tạo liên tục Gangwhoo chia sẻ. Bên cạnh đấy, nhà trường tiếp tục cập nhật những thông tin về các thông tin đại học, cao đẳng, bạn học thường xuyên theo dõi các chuyên mục này nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.