Hướng dẫn làm đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự và một số lưu ý

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự là một trong những thông tin quan trọng bạn cần phải nắm khi trong trường hợp có vấn đề cần phải khiếu nại với cơ quan chức năng. 

Nghĩa vụ quân sự là một trách nhiệm đặc biệt quan trọng đối với mọi công dân Việt Nam, đặc biệt là nam giới, đang thu hút sự quan tâm lớn. Quá trình tuyển chọn nghĩa vụ quân sự được thực hiện với sự nghiêm túc tuyệt đối, tuy nhiên, không tránh khỏi những trường hợp sai sót. Trong tình huống này, quy trình khiếu nại nghĩa vụ quân sự trở nên quan trọng để bảo vệ quyền lợi và minh chứng cho sự công bằng. Vậy đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự là gì và làm thế nào nó được thể hiện? Cùng Đào tạo liên tục, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Trách nhiệm nghĩa vụ quân sự là gì? 

Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm cao cả của công dân đối với việc phục vụ trong Quân đội nhân dân. Cụ thể, thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm việc phục vụ tại ngũ và tham gia vào ngạch dự bị của Quân đội nhân dân, như quy định trong khoản 1 Điều 4 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Các đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự bao gồm công dân nam từ 17 tuổi trở lên và công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình. Nếu tự nguyện và khi quân đội có nhu cầu, nữ công dân có thể phục vụ tại ngũ từ 18 tuổi trở lên, theo quy định tại Điều 12 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Tuy nhiên, có những trường hợp cụ thể mà đối tượng sẽ không được đăng ký nghĩa vụ quân sự. Điều 13 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 liệt kê những trường hợp này, bao gồm công dân đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù. Cũng như công dân đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, hoặc đã bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Trách nhiệm nghĩa vụ quân sự là gì? đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự
Trách nhiệm nghĩa vụ quân sự là gì? Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự

Sau khi hết hạn áp dụng các biện pháp nêu trên, công dân sẽ được đăng ký nghĩa vụ quân sự. Còn đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự bao gồm những người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần, hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật, theo quy định tại Điều 14 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Xem thêm: Tiêu chuẩn chiều cao cân nặng tuyển nghĩa vụ quân sự mới nhất

Khiếu nại nghĩa vụ quân sự được thực hiện ra sau?

Khiếu nại nghĩa vụ quân sự được hiểu như sau: đó là quá trình mà công dân, tổ chức, cán bộ hoặc công chức theo thủ tục quy định bởi Luật nghĩa vụ quân sự năm 2011, đưa ra đơn khiếu nại đến cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân có thẩm quyền để yêu cầu xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

Điều này được thực hiện khi họ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, hoặc lợi ích hợp pháp của họ, như được mô tả trong khoản 1, Điều 2 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2011.

Khiếu nại nghĩa vụ quân sự được thực hiện ra sau? đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự
Khiếu nại nghĩa vụ quân sự được thực hiện ra sau? Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự

Trong ngữ cảnh của nghĩa vụ quân sự, những vấn đề thường gặp khi được khiếu nại bao gồm lệnh gọi nhập ngũ và kết quả khám sức khỏe liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Việc khiếu nại này thường được thực hiện thông qua việc nộp đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự, được xem là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nghĩa vụ quân sự mà công dân đang gặp phải.

Mẫu đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o———-

A, ngày 20 tháng 3 năm 2023

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về giấy gọi nhập ngũ)

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 148/2018/TTLT-BYT-BQP;

Căn cứ theo quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011;

Căn cứ kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Kính gửi:

– Ban chỉ huy Quân sự quận/ huyện A (nơi gọi người khiếu nại nhập ngũ)

– Phòng Y tế quận/ huyện A;

– Chủ tịch UBND quận/ huyện A;

– Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/ huyện A

Tôi là: Nguyễn Văn B Sinh ngày: 10/5/1995

CCCD số: 123xxxxxxxx Ngày cấp: 20/10/2020 Nơi cấp: Công an quận A

Địa chỉ hiện tại: Số a, đường X, phường Y, quận A, thành phố Z

Giải trình nội dung khiếu nại: (Trình bày chi tiết về sự việc)

(Ví dụ: Tôi hiện tại đang sinh sống tại địa chỉ Số a, đường X, phường Y, quận A, thành phố Z Ngày 01/03/2023 vừa qua, tôi có tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại trạm y tế phường Y Kết quả khám sức khỏe của tôi như sau: bị tật mắt trái – cận thị 2,5 di – ốp

Chiếu theo quy định về phân loại sức khỏe tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TTLT-BYT-BQP Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thì sức khỏe của tôi không đảm bảo để tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 tôi vẫn nhận được giấy gọi nhập ngũ)

Căn cứ vào quy định tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TTLT-BYT-BQP Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Điều 17 Luật Khiếu nại năm 2011 và thực tế nêu trên, nay tôi làm đơn này khiếu nại về giấy gọi nhập ngũ của tôi do ông/ bà Nguyễn Văn C ký vào ngày 15 tháng 3 năm 2023

Kính mong các Qúy cơ quan nhanh chóng tiến hành thẩm tra, xác minh và giải quyết kịp thời theo quy định pháp luật, đảm bải quyền lợi hợp pháp của tôi

Tôi xin cam đoan nội dung khiếu nại là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trên

Tôi xin chân thành cảm ơn

                                            Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ và tên)

Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự được nộp tại đâu?

Người tham gia khám nghĩa vụ quân sự, khi tin rằng việc khám sức khỏe không đạt tiêu chuẩn hoặc kết quả khám không khách quan, có thể nộp đơn khiếu nại để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề của mình đối với cơ quan ra quyết định gọi nhập ngũ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là người có thẩm quyền quyết định danh sách công dân gọi nhập ngũ theo quy định của Điều 34 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Do đó, công dân có quyền khiếu nại trực tiếp đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để được giải quyết.

Hình thức khiếu nại có thể thực hiện qua đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp. Thời hiệu khiếu nại là trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận quyết định gọi nhập ngũ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải xem xét và giải quyết vấn đề.

Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự được nộp tại đâu? Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự
Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự được nộp tại đâu? Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự

Nếu công dân không đồng ý với quyết định lần đầu hoặc vượt quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết, họ có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trong trường hợp công dân không đồng ý với quyết định lần hai hoặc vượt quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết, họ có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Xem thêm:Làm sao biết đậu nghĩa vụ quân sự? Phú tra kết quả như thế nào? 

Lưu ý khi làm đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự

Việc nộp đơn khiếu nại về nghĩa vụ quân sự có quy định cụ thể tùy thuộc vào đối tượng của quyết định hành chính và hành vi hành chính. Trong trường hợp quyết định do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng có quan thuộc Chính phủ đưa ra, người khiếu nại có thể chọn giữa việc khiếu nại trực tiếp đến Bộ trưởng hoặc mở vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính (điều 7, khoản 2 Luật Khiếu nại năm 2011).

Trong trường hợp quyết định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người khiếu nại có lựa chọn khiếu nại trực tiếp đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính (điều 7, khoản 3 Luật Khiếu nại năm 2011).

Lưu ý khi làm đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự
Lưu ý khi làm đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự

Công dân cũng có quyền khiếu nại trực tiếp hoặc nộp đơn khiếu nại tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đối với đơn khiếu nại, cần đảm bảo có đầy đủ thông tin như ngày, tháng, năm khiếu nại; địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung và lý do khiếu nại; đồng thời kèm theo các tài liệu liên quan và yêu cầu giải quyết cụ thể. Đơn khiếu nại phải được người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ để có giá trị và được xem xét.

Như vậy Đào tạo liên tục đã cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng về đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự. Mong rằng bạn sẽ thực hiện tốt trách nhiệm nghĩa vụ quân sự của mình. 

5/5 - (1 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay