Công bố chính thức điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM năm 2023

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Điểm chuẩn đại học sư phạm TPHCM năm 2023 đã được công bố. Năm nay, ngành này có điểm chuẩn cao nhất trường, đạt 27,25 điểm, tăng 2 điểm so với năm 2022. Ngành Kinh doanh quốc tế đào tạo cử nhân có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao, thông thạo ngoại ngữ; Có khả năng tham gia hoạch định và thực hiện các chiến lược kinh doanh quốc tế.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM năm 2023 là bao nhiêu? 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM là một trong những trường đào tạo các ngành kỹ thuật, sư phạm và kinh tế có uy tín và chất lượng cao. Năm nay, trường công bố điểm chuẩn vào ngày 22/8, với mức dao động từ 19 đến 27,25 điểm. So với năm 2022, điểm chuẩn của hầu hết các ngành tăng từ 1 đến 3,5 điểm, thể hiện sự cạnh tranh và quan tâm của thí sinh.

Trong số các ngành của trường, Kinh doanh quốc tế và Sư phạm tiếng Anh là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất, lần lượt là 27,25 và 27,2 điểm. Đây là hai ngành học “hot” và có nhu cầu cao trên thị trường lao động. Ngành Kinh doanh quốc tế đào tạo cử nhân có khả năng tham gia hoạch định và thực hiện các chiến lược kinh doanh quốc tế. Ngành Sư phạm tiếng Anh đào tạo giáo viên tiếng Anh có kiến thức chuyên môn và kỹ năng giảng dạy hiệu quả.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM năm 2023 là bao nhiêu? 
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM năm 2023 là bao nhiêu?

Ở mức thấp nhất, hai ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất và Công nghệ kỹ thuật in (hệ chất lượng cao tiếng Việt) chỉ yêu cầu 19 điểm để trúng tuyển. Đây là hai ngành có quy mô nhỏ và ít được chú ý của thí sinh. Tuy nhiên, các ngành này cũng có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Ngoài ra, các ngành khác như Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ vật liệu cũng có mức điểm chuẩn tăng từ 2 đến 3,5 điểm so với năm trước. Đây là các ngành liên quan đến các lĩnh vực quan trọng của xã hội như giao thông, môi trường và công nghiệp.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM năm 2023 cho thấy sự đa dạng và phong phú của các ngành học của trường. Trường mong muốn tuyển chọn được những sinh viên có năng lực và đam mê với các ngành học mà họ chọn. Trường cũng cam kết cung cấp cho sinh viên một môi trường học tập chất lượng cao và nhiều cơ hội phát triển sau khi ra trường.

Điểm trúng tuyển phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

TT Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trùng tuyến
Linh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
1 Giáo dục học 7140101 D01: A00;A01; C14 27.05
2 Quản lý giác đức 7140114 D01; A00; A01- C14 27.84
3 Giáo dục Mầm non 7140201 M02 M03 24.24
4 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00,A01, D01 28.65
5 Giáo dục Đặc biệt 7140203 C00 C15 D01 27.45
6 Giáo dục công dân 7140204 C00. C19 D01 28.25
7 Giáo dục Chính trị 7140205 C00 C19 D01 28.00
8 Giáo dục Thể chất 7140206 M08 T01 25.23
9 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 7140209 A08 C00: C19 27.83
10 Sư phạm Toán học 7140209 A00;A01 29.55
11 Su phạm Tin học 7140210 A00,A01, B08 27.92
12 Su phạm Vật lý 7140211 A00; A01; C01 29.50
13 Sư phạm Hoá học 7140212 A00 B00 D07 29.73
14 Sư phạm Sinh hoc 7140213 B00: D08 29.28
15 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00; D01 D78 28.82
16 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00 D14 28.50
17 Sư phạm Địa lý 7140219 C00; 0; C04; D15; D78 28.38
18 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01 28.50
19 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 D01: D04 28.13
20 Sư phạm Tiếng Nga 7140232 D01 D02: D78: D80 25.72
21 Sư phạm Tiếng Pháp 7140233 D01: D03 27.46
22 Sư phạm công nghệ 7140246 A00;A01; A02; D90 27.83
23 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247 A00 A02 B00 D90 28.92
24 Sư phạm Lịch sử – Địa lý 7140249 C00;C19; C20;D78 27.63
Điểm trúng tuyển phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM
Điểm trúng tuyển phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 – điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM

Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

TT Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn Ghi chú
Linh vực Nhân văn
25 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 25.10
26 Ngôn ngữ Nga 7220202 D: D02: D78 D80 19.00
27 Ngôn ngữ Pháp 7220203 D1: D3 2070
28 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 DO: D04 2454
20 Ngôn ng Nhật 7220200 D01 D06 23.10
30 Ngôn ngữ Hàn quốc 7220210 D01: D78 D196 DD2 24.90
31 Văn bọc 7229030 C00, DOL: D78 24.60
Linh tựu Khoa học xã hội và hành vị
32 Tâm lý học 7310401 Bo: C00: Dội 25.50
33 Tâm K học giáo dục 7310403 A00 C00 D01 24.17
34 Địa Ký hoc 7310501 C00 DI0 D15 D78 19.75
35 Quốc tế hoc 7310601 D01 D]4 D78 23.50
36 Việt Nam học 7310630 C00: DX01 : D78 23.00
Lĩnh vực Khoa học sự sống
37 Sinh hoc ung dung 7420203 BOO 1X08 19.00
Linh vực Khoa học tự nhiên
38 Vật lý học 7440102 A00 A01 Do0 22.55
39 Hoà boc 7440112 A00 B00: D07 23.47
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin
40 Công nghệ thông tim 7480201 A00 A01: J08 23.34
Linh vực Dịch vụ xã hội
41 Công tác xã hội 7760101 A00 c00: D0] 22.00
Lĩnh vực Địa lịch khách sau thể thao và dịch vụ ci nhân
42 Du lịch 781010] C00: C04: D: D78 22.00

Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập Trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt

TT Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trùng tuyền
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
1 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00 A01 D01 21.84
2 Giáo dục Đặc biệt 7140203 C00 C15: D01 20.84
3 Giáo dục công dân 7140204 C00 C19 D01 21.50
4 Giáo dục Chính trị 7140205 C00 C19 D01 2099
5 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 7140208 A08 C00: C19 21.38
6 Sư phạm Toán học 7140209 A00 A01 27.10
7 Sư phạm Tin học 7140210 A00: A01 B08 19.89
8 Sư phạm Vật lý 7140211 A00: A01 C01 26.49
9 Sư pham Hoá hoc 7140212 A00 B00 D07 28 11
10 Sư pham Sinh hoc 7140213 B00 D08 25.80
11 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00 D01: D78 24.83
12 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D1 26.08
13 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 D01:-D04 23.89
14 Sư phạm Tiếng Nga 7140232 D01:D02,D78_D D80 23.49
15 Sư phạm Tiếng Pháp 7140233 D0L D03 22.16
16 Sư phạm công nghệ 7140246 A00: A01 A02: D90 21.66
17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247 A00: A02: B00 D90 22.76
Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập Trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt - điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM
Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập Trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt – điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM
TT Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
Lĩnh vực Nhân vỡ
18 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 24.99
19 Ngôn ngữ Nga 7220202 D01 D02: D78 D80 18.23
20 Ngón ngữ Pháp 7220203 D01: D03 22.63
21 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01:D04 15.63
22 Ngôn ngữ Nhật 7220209 D01 D06 20.31
23 Ngôn ngữ Hàn quốc 7220210 Do1: D78: D96: DD2 20.3
24 Văn học 7229030 C00: D01: D78 23.05
Linh vực Khoa học xã hội và hành vị
25 Việt Nam hoc 7310630 C00. D01:D78 18.49
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên
26 Vật lý học 7440102 A00 A01 D90 2086
27 Hoá học 7440112 A00 B00 D07 20.89
Linh vuc Máy tính và công nghệ thông tin
28 Công nghệ thông tin 7480201 A00 A01 B08 18.19

 

Các phương thức xét tuyển tại trường Đại học Sư phạm TPHCM

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) là một trong những trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo giáo viên và nhà khoa học xã hội tại Việt Nam. Để trở thành sinh viên của trường, thí sinh cần phải trải qua một trong bốn phương thức xét tuyển sau:

PT1: Xét tuyển thẳng

Đây là phương thức dành cho các thí sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động xã hội, theo quy định của Điều 7, Quy chế tuyển sinh đại học tại Trường ĐHSP TPHCM. Các thí sinh được xét tuyển thẳng sẽ không cần thi tuyển vào trường, mà chỉ cần nộp hồ sơ và chờ kết quả.

PT2 ưu tiên xét tuyển

Đây là phương thức dành cho các thí sinh thuộc diện ưu tiên theo Khoản 4, Điều 7, Quy chế tuyển sinh đại học tại Trường ĐHSP TPHCM, hoặc là học sinh lớp chuyên. Các thí sinh được ưu tiên xét tuyển sẽ có điểm ưu tiên khi thi tuyển vào trường, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các phương thức xét tuyển tại trường Đại học Sư phạm TPHCM
Các phương thức xét tuyển tại trường Đại học Sư phạm TPHCM

Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Quốc tế

PT3 xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt

Đây là phương thức dành cho các thí sinh không thuộc hai phương thức trên, nhưng có kết quả học tập THPT từ khá trở lên. Các thí sinh sẽ được xét tuyển dựa trên tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ trong bảng điểm THPT, cộng với điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt do trường tổ chức. Điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ bao gồm các kiến thức cơ bản và nâng cao của ngành học mà thí sinh đăng ký.

PT4 xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT

Đây là phương thức dành cho các thí sinh không thuộc ba phương thức trên, nhưng có kết quả học tập THPT từ trung bình trở lên. Các thí sinh sẽ được xét tuyển dựa trên tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ trong bảng điểm THPT, không cần thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Quy định về thời gian nhận hồ sơ và thông báo công bố kết quả xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ: Bạn cần nộp hồ sơ xét tuyển theo phương thức bạn chọn trong khoảng thời gian quy định. Đối với phương thức xét tuyển thẳng (PT1), bạn có thể nộp hồ sơ từ ngày 10/5/2023 đến 17h00 ngày 30/6/2023. Đối với các phương thức khác (PT2, PT3, PT4), bạn có thể nộp hồ sơ từ ngày 10/5/2023 đến 17h00 ngày 10/6/2023.

Thời gian công bố kết quả: Bạn có thể tra cứu kết quả xét tuyển của mình trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia vào ngày 05/7/2023 (dự kiến). Bạn cũng có thể theo dõi thông tin cập nhật trên website của trường .

Xác nhận nhập học: Nếu bạn trúng tuyển, bạn cần xác nhận nhập học theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, bạn có thể xác nhận nhập học từ ngày 05/7/2023 đến 17 giờ 00 ngày 15/8/2023.

Nếu bạn chưa xác định nhập học, bạn có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển tiếp theo để có cơ hội vào các trường khác. Đối với các thí sinh khác, bạn cần xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trước 17 giờ 00 ngày 06/9/2023.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM năm 2023 cho thấy sự cạnh tranh cao của các ngành sư phạm, đặc biệt là sư phạm văn, sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý và sư phạm tiếng Anh. Tuy nhiên, điểm thi không phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công của bạn trong tương lai. Bạn cần có niềm đam mê, năng lực và trách nhiệm với nghề giáo. Đào tạo liên tục hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và giúp bạn có được sự lựa chọn tốt nhất cho con đường học vấn của mình. Chúc các bạn may mắn và thành công!

5/5 - (1 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay