Điểm Chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2023 Chính Xác Nhất

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Trong kỳ tuyển sinh năm 2023, Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội được quy định dựa theo 5 phương thức. Trong đó, kết quả đánh giá năng lực sẽ dựa vào kết quả thi tại trường hoặc Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức. Dưới đây là toàn bộ vè thông tin điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà nội năm 2023 mà Đào tạo liên tục – Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo đã cập nhật:

Thông báo tuyển sinh theo điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường đại học Sư Phạm Hà Nội là trường trọng điểm quốc gia và khu vực, nơi đào tạo ra các chuyên gia xuất sắc có đóng góp đặc biệt quan trọng cho hệ thống giáo dục và xã hội. Những thành tựu đó được tạo nên thông qua các chương trình nghiên cứu, hợp tác đào tạo đại học và sau đại học có chất lượng cao mà nhà trường áp dụng.

Trong năm học 2023-2023, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 7.000 chỉ tiêu dựa trên 5 phương thức chính. Hiện tại, nhà trường đã công bố 4 phương thức tuyển sinh sớm nhất để sinh viên tiến hành đăng ký xét tuyển.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2023

1. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội dựa theo xét tuyển thằng

Trường ĐHSP Hà Nội phê duyệt điều kiện, Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển năm 2023 theo các phương thức xét tuyển thẳng diện XTT1, XTT2, XTT3 vào các ngành đào tạo đại học chính quy đối với các ngành mà nhà trường đưa ra.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2023

2. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội phương thức 4

STT Ngành đào tạo Điểm đủ điều kiện trúng tuyển

(đã cộng điểm ưu tiên, nếu có)

1 Giáo dục thể chất 18.5
2 SP Âm nhạc 18.5
3 SP Mỹ thuật 18.5

3. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội phương thức 5

STT Mã ngành Tên ngành đào tạo Điểm trúng tuyển
1 7140114C Quản lí giáo dục 15.55
2 7140114D Quản lí giáo dục 18.15
3 7140201A Giáo dục mầm non 15.15
4 7140201C Giáo dục mầm non – SP Tiếng Anh 16.92
5 7140202A Giáo dục Tiểu học 19.90
6 7140202B Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh 22.90
7 7140202C Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh 21.50
8 7140203C Giáo dục Đặc biệt 19.10
9 7140204B Giáo dục công dân 17.10
10 7140205B Giáo dục chính trị 19.55
11 7140206A Giáo dục Thể chất 25.12
12 7140208C Giáo dục Quốc phòng và An ninh 16.50
13 7140209A SP Toán học 23.75
14 7140209B SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) 26.15
15 7140209C SP Toán học 24.00
16 7140210A SP Tin học 15.50
17 7140210B SP Tin học 17.35
18 7140211A SP Vật lý 20.75
19 7140211C SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) 17.45
20 7140212A SP Hoá học 21.00
21 7140212B SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) 21.55
22 7140213B SP Sinh học 20.25
23 7140213D SP Sinh học 17.85
24 7140217C SP Ngữ văn 22.55
25 7140217D SP Ngữ văn 21.50
26 7140218C SP Lịch sử 23.40
27 7140218D SP Lịch sử 17.50
28 7140219B SP Địa lý 20.55
29 7140219C SP Địa lý 21.00
30 7140221B Sư phạm Âm nhạc 17.33
31 7140222B Sư phạm Mỹ thuật 20.02
32 7140231A SP Tiếng Anh 23.20
33 7140231B SP Tiếng Anh 22.90
34 7140233D SP Tiếng Pháp 16.15
35 7220201 Ngôn ngữ Anh 22.75
36 7220204A Ngôn ngữ Trung Quốc 19.80
37 7220204B Ngôn ngữ Trung Quốc 18.60
38 7229030C Văn học 17.10
39 7229030D Văn học 15.05
40 7310401C Tâm lý học (Tâm lý học trường học) 19.25
41 7310401D Tâm lý học (Tâm lý học trường học) 15.35
42 7310403C Tâm lý học giáo dục 15.30
43 7310403D Tâm lý học giáo dục 19.95
44 7310630C Việt Nam học 18.00
45 7420101B Sinh học 15.75
46 7460101A Toán học 17.75
47 7460101D Toán học 20.75
48 7480201A Công nghệ thông tin 15.25
49 7480201B Công nghệ thông tin 16.25
50 7760101C Công tác xã hội 20.15
51 7760103C Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 16.05
52 7760103D Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 16.85
53 7810103C Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.60

Quy định về 5 phương thức tuyển sinh

Phương thức 1 – Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT

– Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để xét tuyển.

– Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.

– Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngàh, xét điểm từ cao xuống thấp cho hết chỉ tiêu dựa theo tổng điểm thi 3 môn (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2 (nếu có) của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có)).

Xem thêm: Điểm chuẩn UEF Đại học Kinh tế Tài chính

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội
Sinh viên đăng ký hồ sơ xét tuyển tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Phương thức 2 – Xét tuyển thẳng

Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh là học sinh tham gia các đội tuyển học sinh giỏi; Học sinh các trường THPT chuyên; Thí sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế.

Phương thức 3. Xét học bạ THPT:

– Điều kiện đăng ký xét tuyển:

+ Đối với các ngành đào tạo giáo viên: Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại tốt. Học lực 3 năm đạt từ giỏi trở lên. Riêng đối với ngành SP tiếng Pháp, nếu thí sinh là học sinh hệ song ngữ tiếng Pháp điều kiện về học lực là lớp 12 đạt loại giỏi;

+ Đối với ngành SP Công nghệ điều kiện về học lực là lớp 12 đạt loại giỏi;

+ Đối với các ngành khác (ngoài sư phạm): Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ và học lực 3 năm ở bậc THPT đạt từ khá trở lên.

– Nguyên tắc xét tuyển: Xét TĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp các môn học theo quy định của mỗi ngành tại mục 1.8 (đã cộng điểm ưu tiên, nếu có). Trước hết xét các thí sinh thuộc diện XTT2 theo nguyên tắc xét tuyển của PT2, sau đó xét đến các thí sinh diện XTT3 (nếu còn chỉ tiêu).

Phương thức 4 – Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ + Kết quả thi năng khiếu

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Mầm non và Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh kết hợp sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 hoặc kết quả học bạ với kết quả thi năng khiếu tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

– Điều kiện đăng kí xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.

– Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngành. Xét tuyển từ cao xuống thấp cho hết chỉ tiêu dựa theo tổng điểm thi 3 môn (đã hệ số 2 (nếu có) của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có)) hoặc tổng điểm thi 2 môn thi năng khiếu đối với thí sinh sử dụng kết quả học bạ kết hợp với kết quả thi năng khiếu tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Điểm Chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2023 Chính Xác Nhất

Phương thức 5. Dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực

– Xét tuyển theo từng ngành dựa theo kết quả thi đánh giá năng lực 2 môn (đã nhân và cộng điểm ưu tiên, nếu có). Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức.

– Điều kiện đăng kí xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có hạnh kiểm tất cả các học k bậc THPT từ khá trở lên và điểm TBC của 5 học kỳ (học kỳ 1,2 lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) từ 6.5 trở lên.

– Đối với các ngành có thi năng khiếu xét theo tổng điểm các môn thi năng khiếu tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (đã nhân và cộng điểm ưu tiên, nếu có) với các môn thi thi đánh giá năng lực. Quy định các môn thi đánh giá năng lực của từng ngành xem tại bảng mục 4. Quy định các môn thi năng khiếu đối với các ngành có môn thi năng khiếu xem tại mục 7.

Học phí Đại học Sư phạm Hà Nội

Bên cạnh đó còn cần chú ý đến học phí của các trường để có thể đáp ứng đúng với điều kiện gia đình. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng tùy thuộc vào từng ngành giảng dạy cũng như các yếu tố cơ sở vật chất và quá trình đào tạo của trường để phân chia ra nhiều mức học phí khác nhau. Một trong những lý do thu hút các bạn trẻ ngành sư phạm chính là sinh viên sẽ được miễn học phí trong thời gian học tập tại trường.

Ngoài ra, học phí dự kiến với sinh viên chính quy trong các chuyên ngành khác được tính dựa trên tín chỉ.

Các ngành khoa học xã hội: 330.000đ/tín chỉ (Dự kiến).

Các ngành khoa học tự nhiên, thể dục thể thao, nghệ thuật: 380.000đ/tín chỉ (Dự kiến).

Không phải ai cũng có thể may mắn lựa chọn được ngôi trường mà tại đó số điểm và ngành nghề yêu thích đều trùng hợp. Để học được tại ngôi trường trọng điểm này, thí sinh cần đáp ứng Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2023.

5/5 - (1 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay