Chứng Chỉ Hành Nghề Điều Dưỡng: Hồ Sơ, Điều Kiện, Mẫu Đơn Xin Cấp

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng là giấy phép thông hành, chứng nhận đủ điều kiện làm việc trong ngành nghề này. Bất kì điều dưỡng viên nào cũng cần được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định. Vậy:

 • Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng gồm những gì?
 • Mẫu hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng gồm những gì?
 • Thời gian cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng là bao lâu?
 • Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng ra sao?

Toàn bộ những câu hỏi nêu trên sẽ được giải đáp trong nội dung ngay bên dưới đây. Mong bạn đọc đón theo dõi.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng 2021
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng 2021

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng 2021

Điều kiện cấp giấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng cần phải thoả mãn quy định được nêu trong Điều 18 và Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009. Cụ thể như sau:

Điều 18 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam như sau:

 1. Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
 2. a) Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;
 3. b) Giấy chứng nhận là lương y;
 4. c) Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
 5. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
 6. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
 7. Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định định xác nhận quá trình thực hành:

 1. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:
 2. a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sĩ
 3. b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;
 4. c) 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.
 5. d) 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên
 6. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về quá trình thực hành cho người đã thực hành tại cơ sở của mình, bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

(*) Tóm gọn lại, điều kiện để được làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng, đối tượng xin cấp cần phải có bằng cấp chuyên môn, nhân thân rõ ràng trong sạch và cần có từ 9 tháng trở lên thực hành tại các cơ sở khám chữa bệnh. Cuối cùng bạn pháp nộp đủ lệ phí làm chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Mẫu hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng gồm những gì?

Mẫu hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được quy định cụ thể tại Điều 27 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009. Cụ thể để làm giấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng thì hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cần có đầy đủ các giấy tờ dưới đây:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng;
 • Bản sao văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;
 • Văn bản xác nhận quá trình thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện theo quy địnhy của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị công tác.

Thời gian cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Thời gian cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng tức là thời gian điều dưỡng viên thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Vấn đề này được quy định rất rõ trong Mục d Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009.

Theo đó, thời gian cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng là từ 9 tháng trở lên thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có thời hạn bao lâu

Giá trị sử dụng, thời gian có hiệu lực của giấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng là 5 năm kể từ ngày cấp.

Ngoài ra, nếu điều dưỡng viên muốn tiếp tục hành nghề thì cần phải làm thủ tục đề nghị gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng tại các cơ quan có thẩm quyền trước khi chứng chỉ hết hạn 3 tháng.

Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có thể bị thu hồi

Giấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng hoàn toàn có thể bị thu hồi. Quy định về các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 như sau:

 • Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;
 • Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật;
 • Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục;
 • Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh;
 • Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp;
 • Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề;
 • Những người nằm trong các trường hợp: bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Giấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có thể bị thu hồi
Giấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có thể bị thu hồi

Thủ tục xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Về thủ tục xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được quy định cụ thể tại Điều 28 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 về thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề. Theo đó để được cấp lại chứng chỉ hành nghề cần có những thủ tục sau đây:

Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ hành nghề:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng;
 • Bản sao văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;
 • Văn bản xác nhận quá trình thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện theo quy địnhy của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị công tác.

(*) Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được nộp cho Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng hoặc Sở Y tế.

Thời gian cấp lại chứng chỉ hành nghề cho điều dưỡng:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp lại chứng chỉ hành nghề. Nếu không cấp lại chứng chỉ hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

Học chứng chỉ hành nghề điều dưỡng ở đâu?

Hiện nay có rất nhiều trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp đào tạo ngành điều dưỡng trên khắp cả nước. Tuỳ vào nhu cầu, trình độ, điều kiện mà học viên có thể lựa chọn các trường đào tạo điều dưỡng khác nhau để theo học.

Danh sách các trường đào tạo ngành nghề điều dưỡng được nếu chi tiết tại link dưới đây. Bạn đọc hãy click vào để tham khảo và chọn cho mình ngôi trường phù hợp nhất nhé:

https://daotaolientuc.edu.vn/nganh-dieu-duong-thi-khoi-nao/

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Dưới đây là mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng để bạn đọc tham khảo:

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Vậy là viện đào tạo liên tục bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo vừa gửi đến quý bạn đọc những thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng. Mong rằng những nội dung này sẽ mang lại nhiều giá trị cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi!

Xem thêm: Điều dưỡng có thể học lên bác sĩ không

5/5 - (1 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay