Cân nặng bao nhiêu được miễn nghĩa vụ quân sự?

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Cân nặng bao nhiêu được miễn nghĩa vụ quân sự? Các tiêu chí tuyển chọn nghĩa vụ quân sự quan trọng khác.

Khi bước vào thời kỳ nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự, thanh niên Việt Nam phải đối mặt với những yếu tố quyết định, trong đó có chiều cao và cân nặng. Điều này là điều kiện cơ bản và bắt buộc để có thể tham gia vào hệ thống quốc phòng. Trong số này, chiều cao và cân nặng không chỉ là yếu tố đo lường sức khỏe mà còn là tiêu chí quyết định khả năng thích ứng với môi trường quân sự.

Trong cả hai yếu tố này, cân nặng đặc biệt quan trọng, và câu hỏi “Cân nặng bao nhiêu được miễn nghĩa vụ quân sự?” trở nên phổ biến trong tâm trí của những người chuẩn bị nhập ngũ. Việc này không chỉ là một trở ngại sức khỏe mà nhiều thanh niên phải đối mặt, mà còn là một thách thức đặt ra trước sự quyết tâm và chuẩn bị của họ trước khi bước vào môi trường quân đội.

Các tiêu chuẩn tuyển chọn nghĩa vụ quân sự

Trong Phụ lục I, cùng với việc ban hành Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, đã được cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách tính chỉ số BMI (Body Mass Index). Đây là một chỉ số quan trọng đánh giá mối tương quan giữa chiều cao và cân nặng.

Quy định rõ ràng rằng chỉ có những trường hợp đạt tiêu chuẩn về thể lực mới được xem xét về chỉ số BMI. Tuy nhiên, quy định đặt ra một mức giới hạn với những trường hợp có chỉ số BMI ≥ 30, đồng thời không xem xét những trường hợp có sự mất cân đối giữa chiều cao và cân nặng.

Các tiêu chuẩn tuyển chọn nghĩa vụ quân sự
Các tiêu chuẩn tuyển chọn nghĩa vụ quân sự

Điều quan trọng cần lưu ý là không có quy định cụ thể về cân nặng tối đa không được tham gia nghĩa vụ quân sự. Quyết định tuyển chọn các công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự dựa trên sức khỏe, được phân chia thành loại 1, 2, và 3. Nếu chỉ số BMI nhỏ hơn 30, công dân có thể phải tham gia nghĩa vụ quân sự, ngược lại, nếu chỉ số BMI từ 30 trở lên, họ không bị yêu cầu tham gia.

Đối với công dân thuộc loại 3 về sức khỏe, có những hạn chế cụ thể, bao gồm không tuyển chọn công dân có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ), cũng như những trường hợp nghiện ma túy, nhiễm HIV, hoặc mắc bệnh AIDS.

Xem thêm: Sức khỏe loại 4 có đi nghĩa vụ quân sự hay không?

Cân nặng bao nhiêu được miễn nghĩa vụ quân sự?

Trong Phụ lục I, cùng với việc ban hành Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, đã được cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách tính chỉ số BMI (Body Mass Index). Đây là một chỉ số quan trọng đánh giá mối tương quan giữa chiều cao và cân nặng.

Quy định rõ ràng rằng chỉ có những trường hợp đạt tiêu chuẩn về thể lực mới được xem xét về chỉ số BMI. Tuy nhiên, quy định đặt ra một mức giới hạn với những trường hợp có chỉ số BMI ≥ 30, đồng thời không xem xét những trường hợp có sự mất cân đối giữa chiều cao và cân nặng.

Cân nặng bao nhiêu được miễn nghĩa vụ quân sự?
Cân nặng bao nhiêu được miễn nghĩa vụ quân sự?

Điều quan trọng cần lưu ý là không có quy định cụ thể về cân nặng tối đa không được tham gia nghĩa vụ quân sự. Quyết định tuyển chọn các công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự dựa trên sức khỏe, được phân chia thành loại 1, 2, và 3. Nếu chỉ số BMI nhỏ hơn 30, công dân có thể phải tham gia nghĩa vụ quân sự, ngược lại, nếu chỉ số BMI từ 30 trở lên, họ không bị yêu cầu tham gia.

Đối với công dân thuộc loại 3 về sức khỏe, có những hạn chế cụ thể, bao gồm không tuyển chọn công dân có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ), cũng như những trường hợp nghiện ma túy, nhiễm HIV, hoặc mắc bệnh AIDS.

Xem thêm: Trách nhiệm của công dân trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự

Cân nặng bao nhiêu được miễn nghĩa vụ quân sự đã không là tiêu chí đánh giá chính mà sẽ dựa trên chỉ số BMI. Chính vì vậy, bạn cần chuẩn bị một thể trạng và sức khỏe tốt nhất để đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự.

5/5 - (1 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay