Bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự là gì? Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Nếu bạn muốn biết bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự là gì, bạn có thể tham khảo bài viết sau đây. Bài viết sẽ giải đáp cho bạn những câu hỏi về thời gian, đối tượng và thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung năm 2024.

Bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự là gì? Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung
Bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự là gì? Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

Bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự là gì?

Bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự là việc cập nhật những thông tin mới nhất cho hồ sơ nghĩa vụ quân sự của công dân. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân có nghĩa vụ đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có những thay đổi về họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, trình độ học vấn, tình trạng sức khỏe, tình trạng hôn nhân, tình trạng lao động, tình trạng pháp lý hoặc những thông tin khác liên quan đến nghĩa vụ quân sự.

Bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự được tiến hành tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Thủ tục gồm có:
 • Đơn xin bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự (theo mẫu)
 • Bản sao giấy khai sinh có chứng thực.
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có giá trị pháp lý.
 • Giấy tờ chứng minh những thông tin cần cập nhật (như giấy chứng nhận tốt nghiệp, giấy khám sức khỏe, giấy kết hôn, giấy xác nhận lao động…).
Bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự là gì?
Bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự là gì?

Những trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự

Theo Điều 19 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, có 8 trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự, bao gồm:

 • Công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.
 • Công dân đã tham gia Công an nhân dân hoặc Bộ đội biên phòng theo quy định của pháp luật.
 • Công dân là người có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng.
 • Công dân là anh em ruột của liệt sĩ, thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên hoặc bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên.
Bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự là gì? Những trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự
Bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự là gì? Những trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự
 • Công dân là anh em ruột của người đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ chống phản động, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.
 • Công dân là con duy nhất của cha mẹ đã mất hoặc không có khả năng lao động và nuôi dưỡng.
 • Công dân là con duy nhất của cha mẹ là thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên hoặc bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên.
 • Công dân là con duy nhất của cha mẹ là người có công với cách mạng.

Xem thêm: Tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Những trường hợp phải chuẩn bị hồ sơ nhập ngũ năm 2024

Ngoài những trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự, các công dân nam khác phải chuẩn bị hồ sơ nhập ngũ năm 2024. Theo Điều 17 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự phải đăng ký bổ sung tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Thời gian khám sức khỏe để gọi công dân nhập ngũ được quy định tại Khoản 4 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015. Cụ thể:

 • Thời gian khám bệnh từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm.
 • Thời gian khám sức khỏe để gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
 • Hồ sơ nhập ngũ bao gồm các giấy tờ sau:
 • Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc giấy báo bổ sung hồ sơ nghĩa vụ quân sự.
 • Giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
Những trường hợp phải chuẩn bị hồ sơ nhập ngũ năm 2024 - Bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự là gì?
Những trường hợp phải chuẩn bị hồ sơ nhập ngũ năm 2024 – Bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự là gì?
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bằng cấp hoặc chứng chỉ liên quan đến trình độ học vấn, trình độ chuyên môn.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.
 • Giấy tờ khác liên quan đến nghĩa vụ quân sự (nếu có).
 • Công dân phải nộp hồ sơ nhập ngũ tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự của địa phương nơi cư trú hoặc nơi làm việc. Thời hạn nộp hồ sơ nhập ngũ là trước ngày 15 tháng 1 hàng năm.

Nếu không đi nghĩa vụ quân sự, công dân sẽ bị xử phạt và có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Do đó, các bạn cần chủ động chuẩn bị hồ sơ nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự một cách nghiêm túc và trách nhiệm.

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung năm 2024

Các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

Để đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung năm 2024, công dân phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị (phải có bản gốc để kiểm tra).

Bản sao các giấy tờ liên quan đến những thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và các thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự (phải có bản gốc để kiểm tra).

(Điều 6 Khoản 1 Nghị định 13/2016/NĐ-CP)

Thứ tự thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

Theo Nghị định 13/2016/NĐ-CP, thứ tự thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung được quy định như sau:

Trong vòng 10 ngày, từ ngày có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và các thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự, công dân phải đến trực tiếp Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung;

Trong vòng 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tiến hành việc đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; điều chỉnh, bổ sung những thông tin thay đổi của công dân vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ, Sổ đăng ký quân nhân dự bị, Phiếu quân nhân dự bị.

Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người được ủy quyền của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung tại nơi cư trú.

Bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự là gì? Thứ tự thực hiện đăng ký
Bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự là gì? Thứ tự thực hiện đăng ký

Trong vòng 10 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung.

Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện bổ sung những thông tin thay đổi của công dân vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ, Sổ đăng ký quân nhân dự bị, Phiếu quân nhân dự bị.

Xem thêm: Hoàn thành nghĩa vụ quân sự được bao nhiêu tiền

Những ai phải thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2024?

Những ai phải thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2024 gồm:

Công dân nam từ 17 tuổi trở lên.

Công dân nữ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 từ 18 tuổi trở lên.

Điều 7. Nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị

Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân.

Chính phủ quy định ngành, nghề chuyên môn tại khoản này.

Những ai phải thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2024?
Những ai phải thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2024?

 

(Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015)

Các cơ quan thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2024 Theo Điều 15 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, các cơ quan thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự là:

 • Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương.
 • Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức tại cơ sở thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan, tổ chức và tổng hợp báo cáo.
 • Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở.

Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự tại cơ sở thì người đứng đầu hoặc người được ủy quyền của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú.

Hy vọng qua bài viết trên, Đào tạo liên tục đã giải đáp được cho bạn câu hỏi bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự là gì? Việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là hết sức cần thiết với tất cả các quốc gia, chính vì vậy tham gia nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ thiêng liêng với mỗi thanh niên Việt nam.

5/5 - (1 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay